Octaaf rond de feestdag van St. Gerlach

4-12 januari 2022


Tijdens het octaaf van 4 tot en met 12 januari bezoeken pelgrims het graf van St. Gerlach om hem rond zijn feestdag van 5 januari te herdenken en vereren. Vrijwel dagelijks vinden H. Missen en concerten plaats voor de pelgrims in de parochiekerk in Houthem en wordt het Gerlachusbrood gezegend en uitgedeeld aan de pelgrims. Ook is er voor de pelgrims de dagelijkse verering van de relieken van St. Gerlach en gelegenheid tot biecht.

Octaaf Sint Gerlach
THEMA: “En wat deis doe ?”
Programma onder voorbehoud

Woensdag 5 januari: Opening Octaaf, FEESTDAG ST. GERLACH

10.00 uur:
Pontificale hoogmis; celebrant bisschop Mgr. J.P. Delville, Luik
concelebrant vicaris-generaal Lic. HJ.H. Quaedvlieg, Roermond
Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Houthem-St. Gerlach.

Donderdag 6 januari: Driekoningen

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor P. Tervoort, Cluster Terlinden-Margraten.
Zang: Miriam Erkens / Nicole Commissaris

Vrijdag 7 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor-deken J. Dautzenberg, Maastricht
Zang: koor Meerssen

Zaterdag 8 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor T. van Galen, Meerssen
Zang: Orphée Social Singing; Ensemble Brassband St. Gerlach

Zondag 9 januari:

9.30 uur:
Hoogmis; celebrant rector L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc.
Zang: Dameskoor Cantate, Sittard.
Erewacht: Schutterij St. Martinus, Houthem-St. Gerlach.
12.00 uur:
H. Mis Scouting St. Gerlach (St. Pieter, Maastricht).

Maandag 10 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant Roderick van Attekum, Rolduc
Zang: Inez Frey en Fons Pieters

Dinsdag 11 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor-deken P. Bronneberg, Gulpen.
Zang: Bart en Bernarda van Kerkvoort.

Woensdag 12 januari: Sluiting Octaaf

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor C. Dieteren, Valkenburg/Oud-Valkenburg/Sibbe/Schin op Geul.
Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Valkenburg.

Dagelijks:

  • Zegening en uitdelen van het Gerlachusbrood.
  • Verering van de relikwie van St. Gerlach.
  • Gelegenheid voor biechtgesprek.


Voor meer activiteiten octaaf en schatkamer zie: www.st-gerlach.nl