Het Vredeslicht 2021 – Verbondenheid

In de parochiekerk in Houthem brandt de zondag voor Kerstmis en tijdens de Kersttijd het Vredeslicht. Iedereen is uitgenodigd om na de H. Mis of tijdens de openingsuren van de parochiekerk in Houthem een eigen vredeskaars te ontsteken aan het Vredelicht en dit mee te nemen naar huis en indien gewenst, voor het raam te plaatsen. Door de op 18 december jl. afgekondigde maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om een eigen vredeskaars aan het Vredeslicht te ontsteken. We nodigen daarom iedereen uit om zelf thuis een kaars aan te steken en de kinderen te vertellen over het Vredeslicht en de belangrijke rol die kinderen daarin spelen.

Het Vredeslicht 2021
Al sinds 1986 wordt het Vredeslicht vanuit de Geboortekerk in Bethlehem naar Oostenrijk gebracht en vanuit Oostenrijk over heel Europa verspreid door de scouting. Dit jaar vond de viering in Salzburg via een live-stream plaats. Er is voor elk land een kaarsje aan het Vredeslicht ontstoken. Het Vredeslicht voor Nederland is naar de grens met Duitsland gebracht. Duitse scouts hebben het Vredeslicht vervolgens overgedragen aan Nederlandse scouts. Enkele Houthemse kinderen hebben het Vredeslicht vervolgens naar onze parochiekerk in Houthem gebracht.
Het Vredeslicht brengt niet vanzelf vrede maar herinnert ons eraan dat wij allen een taak hebben om daaraan bij te dragen. Het Vredeslicht staat dit jaar in het teken van verbondenheid. Juist in dit jaar, is dat een mooi thema voor de parochiekerk en nabije omgeving. Ook als Vrienden van Sint Gerlach hopen wij in 2022 de verbinding op te zoeken en elkaar beter te leren kennen.