Vrienden van Sint Gerlach

Vrienden van Sint Gerlach

Project 1: Op zoek naar St. Gerlach

De Vrienden van St. Gerlach zijn op zoek naar een student die een scriptie wil schrijven over St. Gerlach en die in dat kader onderzoek wil doen naar aspecten uit het leven van St. Gerlach als ridder, pelgrim, kluizenaar en/of heilige van het vee.

Project 2: Een kruisweg voor St. Gerlach

De parochie St. Gerlach is eigenaar van een aan de refugio grenzend terrein dat onderdeel is van het park van Chateau St. Gerlach. De Vrienden van St. Gerlach willen graag op dit terrein in samenwerking met en ten behoeve van de parochie een kruisweg realiseren.

Project 3: Een duurzame veehouderij

Het zand onder het graf van St. Gerlach beschermt al eeuwen vee tegen besmettelijke ziekten. In menige stal in het heuvelland hangt om die reden een zakje van dit zand.

Project 4: Toekomst van het heiligdom St. Gerlach

We willen jongeren meer betrekken bij het heiligdom van St. Gerlach door bestaande initiatieven vanuit scouting te bevorderen