St. Gerlach en het Geuldal

St. Gerlach was vertrouwd met het Geuldal. Hij had er zijn kluizenarij en zijn dagelijkse pelgrimstochten naar Maastricht en Aken leidden hem westwaarts c.q. oostwaarts door dit dal. Het is dan ook niet voor niets dat hij wel de heilige van het Geuldal wordt genoemd. Zijn kluizenarij viel eigenlijk onder het gezag van de aan de proostdij van het stroomafwaarts aan de Geul gelegen Meerssen verbonden parochie, maar de bisschop stelde Gerlach direct onder zijn rechtsmacht, waardoor Gerlach onder diens bescherming zijn ongebonden levenswijze als kluizenaar kon handhaven.

Van Houthem naar Maastricht Een Geschil Met De Monniken Van Meerssen