Ridder

Gerlach is volgens de Vita geboren in Maastricht. Maar over de familie van Gerlach is niets bekend. We willen als Vrienden van St. Gerlach graag naar Gerlach en zijn afkomst onderzoek doen om meer over hem te weten te komen. Als vrienden wil je zoveel mogelijk van elkaar weten. Wat we van Gerlach weten, is vooral afkomstig uit de Vita. Volgens de Vita werd Gerlach geboren in Maastricht, de stad van St. Servaas, de heilige die het christendom al in de Romeinse tijd naar deze regio bracht.
Gerlach doorliep de leerschool van een ridder. Ridders werden in die tijd opgeleid voor de strijd en beschikten daartoe over een ridderuitrusting. Die uitrusting bestond onder andere uit een paard, een zwaard, een schild en een lans. Een ridder droeg beschermende kleding zoals een maliënkolder, helm en beschermende stukken hard leer over de armen en benen. Ridders oefenden hun krijgskunsten tijdens riddertoernooien. Deze toernooien gingen gepaard met feesten. De jonge Gerlach deed er van harte aan mee. Maar in de Vita lezen we dat hij door de warmte van zijn jeugdig bloed aangevuurd, door de levenswijze en de vriendschap van zijn medestrijders aangezet, op het zijspoor van een verdorven leven terechtkwam en met lichte tred door het leven ging over de brede en gemakkelijke weg van de wereld. De jonge Gerlach was een bekende ridder, groot en krachtig, dapper en zeer energiek. Formeel een strijder voor het geloof, maar in feite een gemakkelijke prooi voor de duivel, die mensen verleid tot verslavingen. De Vita noemt zijn jacht op aardse winst, het afpersen en uitbuiten van arme mensen, en het genot van aanlokkelijkheden van deze wereld.
Memorie Rene Graat

ridder gerlach