Vrienden van Sint Gerlach

Vrienden van Sint Gerlach

 

Welkom op de website Vrienden van Sint Gerlach

Elk jaar opnieuw raken enkele duizenden mensen onder de indruk van de schoonheid van het heiligdom Sint Gerlach met het graf van Gerlach, de 12e-eeuwse ridder-pelgrim-kluizenaar. Al eeuwen laten mensen zich door hem inspireren en zo werd hier al vroeg een klooster gebouwd. Eind 18e eeuw kreeg het kloostergebouw een andere functie. Maar de kerk bleef en werd de parochiekerk van Houthem. Tot op de dag van vandaag vereren de inwoners van Houthem en anderen Sint Gerlach. De Stichting Vrienden van Sint Gerlach wil een bijdrage leveren aan de herinnering aan en de verering van Sint Gerlach en aan de instandhouding van zijn heiligdom. Daartoe bieden we op deze website informatie over de kluizenaar en zijn heiligdom in Houthem en over de activiteiten in dit heiligdom en verwijzen we waar mogelijk door naar websites van andere instellingen die tot de familie van Sint Gerlach behoren.

U leest op deze website onder de knop “Vrienden” ook hoe u voor EUR 10 per jaar zelf Vriend van Sint Gerlach kunt worden. Als Vriend van Sint Gerlach wordt u regelmatig in nieuwsbrieven uitgenodigd voor deelname aan de activiteiten rond Sint Gerlach en het heiligdom en levert u ook zelf een bijdrage aan de instandhouding van het heiligdom en de verering van en herinnering aan deze heilige van het Geuldal. Op deze website kunt u onder die knop ook lezen hoe te doneren voor specifieke projecten ter ondersteuning van het heiligdom van Sint Gerlach.

Octaaf van Sint Gerlach 2023

Op 5 t/m 12 januari 2023

Van donderdag 5 januari 2023 tot en met donderdag 12 januari 2023 viert de parochie St. Gerlach in Houthem het octaaf van zijn patroonheilige.

Vanaf zijn sterfdag, 5 januari volgens de overlevering, vinden ter ere van St. Gerlach acht dagen lang vieringen plaats. Pelgrims uit verschillende plaatsen en groeperingen worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Als thema voor het octaaf is dit jaar gekozen: “Doe Huèrsj ouch debie! (Jij hoort ook erbij!)”.

Dit thema nodigt nadrukkelijk iedereen, zonder uitzondering, uit om mee te doen. In deze tijd waarin de berichten over eenzaamheid onder de mensen kranten, radio- en tv-programma’s regelmatig vullen, willen we ook tijdens de viering van het Gerlachusoctaaf daar aandacht aan besteden.

Ondanks steeds nieuwe initiatieven van overheden en maatschappelijke organisaties blijkt uit ieder nieuw onderzoek dat de eenzaamheid onder de mensen, zowel jongeren als ouderen, alleen maar toeneemt. Diverse factoren worden als oorzaken verondersteld. Corona, de oorlog in de Oekraïne,
onzekerheid over de toekomst, financiële problemen etc.

Niet voor iedereen hoeft eenzaamheid een probleem te zijn. Er zijn immers ook altijd al mensen geweest die de eenzaamheid zoeken, zoals onze kluizenaar Gerlach. Het wordt pas een probleem als je het zelf als zodanig ervaart. Mensen voelen zich ongelukkig, raken in sociaal isolement, ervaren een gebrek aan zingeving in het leven.
Voor al deze mensen willen we met het thema van dit octaaf aandacht vragen. We willen mensen het gevoel (terug) geven dat ze er toe doen, dat ze er ook bij horen en hen uitnodigen om mee te doen in het maatschappelijk leven. Dat kan ieder op z’n eigen manier, bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden, maar ook door mensen uit te nodigen mee te doen aan activiteiten als vrijwilliger. In het parochiële leven zijn daar vele mogelijkheden voor.


Programma Octaaf St. Gerlach januari 2023

Programma octaaf 2023

Stille Omgang Amsterdam

Op 18 en 19 maart 2023

De Stichting Stille Omgang Limburg en Oost-Brabant wil voor 2023 weer gaan deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam en wel van 18 op 19 maart. Hiervoor worden bussen ingezet om deelnemers zaterdagavond naar Amsterdam te brengen en zondagochtend weer terug. Om inzicht te krijgen wat er georganiseerd moet worden (op welke opstapplaatsen gaan deelnemers mee) het verzoek om nu alvast kenbaar te maken of u mee wil gaan op zaterdagavond 18 maart a.s.
Graag vernemen we zo spoedig mogelijk of er interesse is vanuit onze parochies.
U kunt dat kenbaar maken bij mevrouw Marij Lodewick, telefonisch 043-6040469 of per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Stille Omgang

Wandelen langs de Kribkes in Houthem - St. Gerlach

oorkonde rechts
Van 17 december 2022 tot en met 6 januari 2023!

Route


De oorkonden van St. Gerlach

oorkonde rechts
De oudste oorkonden van het Norbertinessenstift St. Gerlach (1200-1300)

Meer Informatie


Nieuwsbrief nr. 7:

In deze nieuwsbrief o.a. Octaaf 2023, Kruisweg, Heiligdomsvaarten en Financiële zaken

Meer Informatie


Relieken van St. Gerlach

In de schatkamer van St. Gerlach in Houthem worden vele relieken van St. Gerlach bewaard. Vanuit Houthem zijn de relieken ook naar andere plaatsen verspreid. Lees in deze presentatie meer over de relieken van St. Gerlach.

Open presentatie


Het levensverhaal van St. Gerlach

levensverhaal van St Gerlach

Levensverhaal aan de hand van de Vita en de wandschilderingen van de parochiekerk


Open Presentatie Als Pdf


St. Gerlach en de orde der Norbertijnen

Presentatie op basis van tentoonstelling “Als de bliksem” over 900 jaar Norbertijnen in de Lage Landen (Parcum, Leuven)
Open Presentatie Als Pdf


Kroniek van Gerlach en zijn Heiligdom

Kroniek van het heiligdom Sint Gerlach
De kroniek van het Heiligdom St. Gerlach geeft een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het Heiligdom

Open Presentatie Als Pdf


Presentatie over het Heiligdom St. Gerlach door de eeuwen heen (deel 1)

Deze presentatie vertelt het verhaal van het Heiligdom St. Gerlach tot en met het einde van de Norbertijnse stift rond 1800

Open presentatie als pdf