Financiële verantwoording

 

Staat van baten en lasten 1/6/2021 - 31/12/2021