Financiële verantwoording

 

 

Staat van baten en lasten 1/1/2022 - 31/12/2022 

Staat van baten en lasten 1/6/2021 - 31/12/2021