Bestuur

Voorzitter: Maurice Essers

Secretaris: Jos Lodewick

Penningmeester: Hella Binnendijk

De leden van het bestuur werken allen op vrijwillige basis werken. Er worden geen beloningen aan hen verstrekt. De Stichting Vrienden van St. Gerlach dekt haar algemene onkosten uit een contributie van EUR 10 (of meer) die de donateurs jaarlijks betalen. Alle overige inkomsten worden direct ten bate van de Stichting Vrienden van St. Gerlach en haar activiteiten en projecten ingezet. De Vereniging heeft geen personeel in dienst.
Stichting Vrienden van St. Gerlach werkt verder met enkele adviseurs onder andere op het gebied van religie en cultuurhistorie. Overwogen wordt om in 2022 een Raad van Advies in te stellen en commissies in verband met de diverse activiteiten.