Vrienden van Sint Gerlach

Vrienden van Sint Gerlach

Tweede Vriendendag in St. Gerlach

Zondag 25 september 2022

Op 19 september 2022 zullen de 40 oudste oorkonden van het voormalig Norbertinessenklooster St. Gerlach worden gepresenteerd en zal het eerste exemplaar van het oorkondenboek van St. Gerlach aan gouverneur Emile Roemer worden overhandigd. Hij zal ook de website www.waarvanakte.eu lanceren en daarna een mini-tentoonstelling met enkele originele oorkonden in de schatkamer van St. Gerlach.

Op 25 september a.s. om 11 uur is er in de parochiezaal in St. Gerlach een bijeenkomst van de Vrienden van St. Gerlach, die begint met een kort interview met Anneke Mulder Bakker, emeritus hoogleraar middeleeuwse studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en deskundige op het gebied van St. Gerlach. Daarna is er om 11.40 uur koffie & thee en kan de oorkondententoonstelling in de schatkamer bezocht worden. Die tentoonstelling zal vanwege de kwetsbaarheid van de oorkonden de volgende dag al sluiten. Klik hier voor een interview over de oorkonden met hoofdonderzoeker Geertrui van Synghel. Klik hier voor meer informatie over de oorkonden van het klooster St. Gerlach.

pelgrimsgroep
Er zijn nog zo’n 450 Limburgse oorkonden van vóór 1300. Ze zijn vaak de vroegste en enige informatiebron. Ze verschaffen ons kennis en inzicht over de wereld van toen. Er werden ruzies mee beslecht, huwelijken beklonken, schenkingen gedaan en doodvonnissen getekend. Oorkonden waren cruciale bewijsstukken. Dank zij een initiatief van stichting Limburgse Oorkonden zullen deze oorkonden komende jaren voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. Ze worden vertaald in hedendaags Nederlands en verklaard. In oorkondenboeken, tentoon-stellingen, een website en brochures worden ze voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.