Vrienden van Sint Gerlach

Vrienden van Sint Gerlach

Octaaf van Sint Gerlach 2023

Op 5 t/m 12 januari 2023

Van donderdag 5 januari 2023 tot en met donderdag 12 januari 2023 viert de parochie St. Gerlach in Houthem het octaaf van zijn patroonheilige.

Vanaf zijn sterfdag, 5 januari volgens de overlevering, vinden ter ere van St. Gerlach acht dagen lang vieringen plaats. Pelgrims uit verschillende plaatsen en groeperingen worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Als thema voor het octaaf is dit jaar gekozen: “Doe Huèrsj ouch debie! (Jij hoort ook erbij!)”.

Dit thema nodigt nadrukkelijk iedereen, zonder uitzondering, uit om mee te doen. In deze tijd waarin de berichten over eenzaamheid onder de mensen kranten, radio- en tv-programma’s regelmatig vullen, willen we ook tijdens de viering van het Gerlachusoctaaf daar aandacht aan besteden.

Ondanks steeds nieuwe initiatieven van overheden en maatschappelijke organisaties blijkt uit ieder nieuw onderzoek dat de eenzaamheid onder de mensen, zowel jongeren als ouderen, alleen maar toeneemt. Diverse factoren worden als oorzaken verondersteld. Corona, de oorlog in de Oekraïne,
onzekerheid over de toekomst, financiële problemen etc.

Niet voor iedereen hoeft eenzaamheid een probleem te zijn. Er zijn immers ook altijd al mensen geweest die de eenzaamheid zoeken, zoals onze kluizenaar Gerlach. Het wordt pas een probleem als je het zelf als zodanig ervaart. Mensen voelen zich ongelukkig, raken in sociaal isolement, ervaren een gebrek aan zingeving in het leven.
Voor al deze mensen willen we met het thema van dit octaaf aandacht vragen. We willen mensen het gevoel (terug) geven dat ze er toe doen, dat ze er ook bij horen en hen uitnodigen om mee te doen in het maatschappelijk leven. Dat kan ieder op z’n eigen manier, bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden, maar ook door mensen uit te nodigen mee te doen aan activiteiten als vrijwilliger. In het parochiële leven zijn daar vele mogelijkheden voor.


Programma Octaaf St. Gerlach januari 2023

Programma octaaf 2023

Stille Omgang Amsterdam

Op 18 en 19 maart 2023

De Stichting Stille Omgang Limburg en Oost-Brabant wil voor 2023 weer gaan deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam en wel van 18 op 19 maart. Hiervoor worden bussen ingezet om deelnemers zaterdagavond naar Amsterdam te brengen en zondagochtend weer terug. Om inzicht te krijgen wat er georganiseerd moet worden (op welke opstapplaatsen gaan deelnemers mee) het verzoek om nu alvast kenbaar te maken of u mee wil gaan op zaterdagavond 18 maart a.s.
Graag vernemen we zo spoedig mogelijk of er interesse is vanuit onze parochies.
U kunt dat kenbaar maken bij mevrouw Marij Lodewick, telefonisch 043-6040469 of per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Stille Omgang