Vrienden van Sint Gerlach

Vrienden van Sint Gerlach

STEUN HET NIEUWE KRUISWEGPARK
BIJ HET HEILIGDOM ST. GERLACH

kruiswegpark


De Vrienden van St. Gerlach zijn begonnen aanleg en inrichting van een nieuw kruiswegpark bij het Heiligdom St. Gerlach in Houthem. Het gaat om het maaien en schoonmaken van het terrein, het uitvoeren van grondwerken, het omheinen van het park met beukenhaag, de aanleg van paden en het aanschaffen en ophangen van de 15 kruiswegstaties. Helpt u mee aan het realiseren van het park, zodat dit met Pasen 2024 ingezegend kan worden en met Goede Vrijdag in gebruik genomen kan worden door de parochie? Dan houden we samen het Heiligdom van St. Gerlach ook voor komende generaties aantrekkelijk. Zo is het misschien een idee om een statie voor Kerst cadeau te doen aan uw kleinkind(eren). De Vrienden van St. Gerlach zullen het grootste deel van de kosten van dit project op zich nemen. Lees hier hoe u het project financieel of in natura kunt steunen.

 

Eucharistieviering

volharding

Zondag 17 september 2023 om 9.30 uur luistert KGZ De Volharding uit Valkenswaard de eucharistieviering op.


Tijdens de mis zal de Misa Festiva van Gretchaninov worden uitgevoerd tezamen met stukken van Tschaikowsky, Mozart, Saint Sans en Samuel Wesley.
Het geheel staat o. l. v. dirigent Jacques Lemmens en zal worden begeleid door pianist Frans van Tuijl.

koor volharding

BROONK!

Sacramentsprocessies in het heuvelland
zomertentoonstelling juli-augustus 2023

zomertentoonstelling2023

Heiligdom St. Gerlach – Onderstestraat 1 – Houthem

De Broonk is terug! In mei en juni 2023 vond in Wahlwiller en andere dorpskernen rond het plateau van Margraten voor het eerst sinds jaren weer een sacramentsprocessie, een Broonk, plaats. In andere dorpen, zoals Eijsden, Gronsveld, St. Geertruid, Banholt, Cadier en Keer en Margraten, is dit katholieke feest springlevend en nooit weggeweest. De tentoonstelling Broonk! toont het zomerse gevoel bij de Broonk in deze dorpen aan de hand van foto’s. Het is het gevoel van de parochiegemeenschap dat de zomer pas begint als met de Broonk het kerkelijke seizoen tussen Pasen en Sacramentsdag is afgesloten. Het is ook de afsluiting van de periode waarin de natuur ontluikt. Daarna volgt de lange zomervakantie. Op 30 juni 2023 wordt de tentoonstelling om 15 uur geopend in De Holle Eik (Baron de Selysstraat 4 Houthem).

Meer Informatie

 

Aftrap van de tentoonstelling Broonk!

Vrijdag 30 juni 2023, 15 uur in De Holle Eik in St. Gerlach (Baron de Selysstraat 4)
met vertoning van de documentaire Broonk ien Eesjde over de beleving van de Broonk in Eijsden (toegang gratis)

heiligdomsvaart aken2023

Meer Informatie

Kerkconcerten Houthem 2023

 Zondagmiddag 4 juni 2023 is er een vioolconcert in de kerk.
https://www.kerkconcertenhouthem.nl/

concert mei 2023

Met de vrienden van St. Gerlach naar de

Heiligdomsvaart Aken 2023

16 juni 2023

heiligdomsvaart aken 2023

VOETTOCHT DOOR HET HEUVELLAND

Op 16 juni 2023 verzamelen we om 08.15 uur bij de parochiekerk in Houthem-St. Gerlach voor de zegen van pastoor Dieteren voor deze voettocht met het borstbeeld van St. Gerlach naar Aken. Mgr De Jong zal zich bij ons voegen en zal in Aken met bisschop Georg Bätzing (Limburg a/d Lahn) en priesters in de H. Mis voorgaan.

De tocht naar Aken bedraagt bijna 28 km. Pelgrims kunnen onder-weg aanhaken en kunnen zo zelf de loopafstand bepalen. Via het openbaar vervoer zijn bijvoorbeeld St. Gerlach, Valkenburg, Wittem en Mamelis op de terugreis vanuit Aken goed te bereiken. Ook mensen die de afstand niet willen lopen en op eigen gelegenheid naar Aken komen, kunnen voor de H. Mis aansluiten bij ons. In Wittem is er een lunchpauze en in Aken gelegenheid tot avondeten.

heiligdomsvaart aken 2023 tijden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt u voor de tocht opgeven via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Behalve uw naam, vernemen we ook graag of u het borstbeeld een stukje mee wilt dragen en de plaats vanaf waar u meeloopt (St. Gerlach, Wittem of elders) en uw mobiele telefoonnummer, zodat we u in geval van onverwachte gebeurtenissen snel kunnen bereiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de pelgrimstocht. We zullen u komende maanden nader over de Heiligdomsvaart en de pelgrimstocht informeren. Voor vragen kunt u terecht bij Toine en Elly Braeken (043-6042163), die de organisatie van de wandeling op zich nemen.

 

Octaaf van Sint Gerlach 2023

Op 5 t/m 12 januari 2023

Van donderdag 5 januari 2023 tot en met donderdag 12 januari 2023 viert de parochie St. Gerlach in Houthem het octaaf van zijn patroonheilige.

Vanaf zijn sterfdag, 5 januari volgens de overlevering, vinden ter ere van St. Gerlach acht dagen lang vieringen plaats. Pelgrims uit verschillende plaatsen en groeperingen worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Als thema voor het octaaf is dit jaar gekozen: “Doe Huèrsj ouch debie! (Jij hoort ook erbij!)”.

Dit thema nodigt nadrukkelijk iedereen, zonder uitzondering, uit om mee te doen. In deze tijd waarin de berichten over eenzaamheid onder de mensen kranten, radio- en tv-programma’s regelmatig vullen, willen we ook tijdens de viering van het Gerlachusoctaaf daar aandacht aan besteden.

Ondanks steeds nieuwe initiatieven van overheden en maatschappelijke organisaties blijkt uit ieder nieuw onderzoek dat de eenzaamheid onder de mensen, zowel jongeren als ouderen, alleen maar toeneemt. Diverse factoren worden als oorzaken verondersteld. Corona, de oorlog in de Oekraïne,
onzekerheid over de toekomst, financiële problemen etc.

Niet voor iedereen hoeft eenzaamheid een probleem te zijn. Er zijn immers ook altijd al mensen geweest die de eenzaamheid zoeken, zoals onze kluizenaar Gerlach. Het wordt pas een probleem als je het zelf als zodanig ervaart. Mensen voelen zich ongelukkig, raken in sociaal isolement, ervaren een gebrek aan zingeving in het leven.
Voor al deze mensen willen we met het thema van dit octaaf aandacht vragen. We willen mensen het gevoel (terug) geven dat ze er toe doen, dat ze er ook bij horen en hen uitnodigen om mee te doen in het maatschappelijk leven. Dat kan ieder op z’n eigen manier, bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden, maar ook door mensen uit te nodigen mee te doen aan activiteiten als vrijwilliger. In het parochiële leven zijn daar vele mogelijkheden voor.


Programma Octaaf St. Gerlach januari 2023

Programma octaaf 2023