Vrienden van Sint Gerlach

Vrienden van Sint Gerlach

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021

PELGRIMAGE NAAR ST. SERVAAS
“In de voetsporen van Sint Gerlach”
naar het graf van Sint Servaas

Zaterdag 28 augustus 2021 vindt de jaarlijkse pelgrimage naar St. Servaas plaats vanaf het graf van St. Gerlach in Houthem naar het graf van St. Servaas in de Servaasbasiliek in Maastricht. De voetpelgrimage begint om 06.30 uur in de Gerlachuskerk in Houthem. De Vrienden van St. Gerlach wandelen mee over deze pelgrimsroute, die St. Gerlach in de 12e eeuw dagelijks liep.

graf Sint Gerlach


De pelgrimstocht duurt ongeveer 2,5 uur. Bezoek bij de “Sterre-der Zee” ca. 08.30 uur. Pelgrimsmis in de Servaasbasiliek te Maastricht om 09.00 uur. Bezoek aan het graf van Sint Servaas in de crypte.
Info: W. Coenjaerts, tel. 043 – 6042336,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rondleiding in de St.Gerlachus kerk te Houthem.

11 en 12 september Open monumentendag 2021

 omd 2021

In het kort
U ziet een korte introductiefilm u bezoekt de kerk, de schatkamer en de stiltekapel de wisselexpositie is toegankelijk

Tijd(en)
za 11 sep. 10.00 uur -16.30 uur
zo 12 sep. 10.30 uur - 16.30 uur

Aanmelden niet nodig
Voor kinderen is er een boekje beschikbaar voor een rondtocht door de kerk op zoek naar Gerlachus.
Verder ontvangt elke bezoeker een speurtocht: Heilige huisjes en kruisjes. Deze tocht voert u langs vele kapelletjes en kruisjes in Houthem.

Reserveren niet nodig. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage is welkom.


Website:
https://www.openmonumentendag.nl/

Katholieken in de bisdommen
Aken en Roermond in WO 2

(1933-1945)

De tentoonstelling "Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II (1933-1945)" die tot en met 4 september 2021 te zien is in het Heiligdom St. Gerlach (Onderstestraat 1, Houthem) gaat over keuzes die katholieken maakten in de Tweede Wereldoorlog (en de periode daarvoor). Ze werden tussen 1931 en 1945 geconfronteerd met een agressief en veelbelovend nationaalsocialisme dat een Nieuwe Mens wilde scheppen op basis van een nieuw heidendom en een veredeld Germaans ras. De katholieke kerk moest daarvoor wijken. Bleven de katholieken trouw aan hun bisschop en aan Christus? Bleven ze trouw aan de katholieke organisaties of lieten ze zich verleiden door de NSB en de NSDAP, die de nieuwe leer in Nederland en Duitsland verkondigden? Hielpen ze de vervolgden en slachtoffers van de nationaalsocialisten, waren ze onverschillig en keken ze weg of werden ze zelf daders? Portretten van pastoors, kapelaans, politici, soldaten en burgers geven in deze tentoonstelling en een bijbehorend boek antwoorden op deze vragen.

Katholieken in de bisdommen

 

Lezing Edith Stein en lotgenoten

Door Mgr. P. Hamans,
4 september 2021, 14-16 uur, De Holle Eik,
Baron de Selysstraat 4, Houthem


Op 4 september 2021 houdt mgr. P. Hamans ter gelegenheid van de tentoonstelling "Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II (1933-1945)" de jaarlijkse Gerlachuslezing in De Holle Eik te Houthem. De lezing heeft als onderwerp Edith Stein en lotgenoten. De lezing begint om 14 uur en eindigt om 16 uur. Mgr Hamans zal de deportatie van de katholieke joden in augustus 1942 behandelen, waaronder Edith Stein, die in het Karmelitessenklooster in Echt werd opgepakt, en Aloysia Löwenfels, die uit klooster van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus in Geleen werd afgevoerd. Na afloop kan worden aangesloten bij een rondleiding met gids door de tentoonstelling.

Edith Stein

18-26 september 2021
Week van de Vrede
Houthem-St. Gerlach

 omd 2021

Vredeswake gedurende de hele week van de vrede: in de kerk van Houthem Sint Gerlach dagelijks van 10 tot 16.30 uur . Hier kunt u een vredeswens schrijven op een houten hartje en deze wens ophangen aan de vredesboom die in de kerk staat.

Zaterdag 18 september 16.00 uur : Bloemetje leggen bij steen gevallen soldaat op de Curfsweg Houthem om 16.00 uur op de plek waar 8 juli 1941 een Handley Page vliegtuig neerstortte en 3 Britse piloten het leven lieten.

Op Heiligdomsvaart naar Maastricht

tentoonstelling oktober – november 2021

 omd 2021

Sinds 1349 bezoeken pelgrims elke zeven jaar tijdens de Heiligdomsvaart de relieken van St. Servaas in Maastricht. De pelgrims kwamen in de Middeleeuwen van heinde en verre. De relieken werden vanaf een galerij van de Servaasbasiliek aan de pelgrims getoond, die op het Vrijthof verzameld waren. Het 15e-eeuwse blokboek van St. Servaas laat dat zien. Bij de toning luidden de kerkklokken en bliezen pelgrims op hun hoorns of probeerden ze met een spiegeltje een glimp van de relieken op te vangen.

Ook St. Gelach vertrok om heiligdommen te bezoeken. Hij wilde zo boete doen en antwoord krijgen op levensvragen. Hij belandde in Rome en Jeruzalem. Na zeven jaren boetedoening kreeg hij pauselijke toestemming om zich als kluizenaar in het heuvelland te vestigen. Na zijn terugkeer in het heuvelland ging hij dagelijks op heiligdomsvaart naar Aken of Maastricht om er Maria (Aken) en St. Servaas (Maastricht) te eren. Hij was daarmee de eerste bij naam bekende pelgrim die op heiligdomsvaart naar Maastricht en Aken ging.

Nog steeds bezoeken mensen graven van heiligen, zoals in Houthem (St. Gerlach) en Maastricht (St. Servaas) of bijzondere relieken (Aken), om boete te doen, troost te vinden, een antwoord te krijgen op levensvragen, een opening naar de hemel te zoeken en/of om God te danken voor al het goede in het leven en daarna. Deze tentoonstelling gaat over de Middeleeuwse en hedendaagse heiligdomsvaart van Maastricht. Te zien zijn o.a. foto's van de laatste Heiligdomsvaart (2018) en de Noodkist en afbeeldingen op doek van het blokboek van St. Servaas. Dat blokboek is in de 15e eeuw gemaakt. Daarop is het leven van St. Servaas en de Heiligdomsvaart in de Middeleeuwen te zien. Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling.

Deze tentoonstelling kunt u gratis bezoeken elke dag van 10.00 tot 16.00 u (‘s-zondags vanaf 10.30 u) van 30 september t/m 29 november 2021. Het adres is Onderstestraat 1 te Houthem. Een vrijwillige bijdrage voor het in stand houden van het heiligdom St. Gerlach wordt zeer gewaardeerd.

Het Vredeslicht 2021 – Verbondenheid

In de parochiekerk in Houthem brandt de zondag voor Kerstmis en tijdens de Kersttijd het Vredeslicht. Iedereen is uitgenodigd om na de H. Mis of tijdens de openingsuren van de parochiekerk in Houthem een eigen vredeskaars te ontsteken aan het Vredelicht en dit mee te nemen naar huis en indien gewenst, voor het raam te plaatsen. Door de op 18 december jl. afgekondigde maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om een eigen vredeskaars aan het Vredeslicht te ontsteken. We nodigen daarom iedereen uit om zelf thuis een kaars aan te steken en de kinderen te vertellen over het Vredeslicht en de belangrijke rol die kinderen daarin spelen.

Het Vredeslicht 2021
Al sinds 1986 wordt het Vredeslicht vanuit de Geboortekerk in Bethlehem naar Oostenrijk gebracht en vanuit Oostenrijk over heel Europa verspreid door de scouting. Dit jaar vond de viering in Salzburg via een live-stream plaats. Er is voor elk land een kaarsje aan het Vredeslicht ontstoken. Het Vredeslicht voor Nederland is naar de grens met Duitsland gebracht. Duitse scouts hebben het Vredeslicht vervolgens overgedragen aan Nederlandse scouts. Enkele Houthemse kinderen hebben het Vredeslicht vervolgens naar onze parochiekerk in Houthem gebracht.
Het Vredeslicht brengt niet vanzelf vrede maar herinnert ons eraan dat wij allen een taak hebben om daaraan bij te dragen. Het Vredeslicht staat dit jaar in het teken van verbondenheid. Juist in dit jaar, is dat een mooi thema voor de parochiekerk en nabije omgeving. Ook als Vrienden van Sint Gerlach hopen wij in 2022 de verbinding op te zoeken en elkaar beter te leren kennen.

Kerstmarktje

Kerstmarktje 2021
Ook dit jaar is er van 1 december t/m 24 december een kerstmarktje bij de Kruisgang van de parochiekerk in Houthem. Er zijn mooie grote en kleine cadeautjes zoals kerstkaarten, leesboekjes, voorleesboeken en kerstfiguren. Het is echter door de op 18 december jl. afgekondigde maatregelen helaas voorlopig niet mogelijk om de kerstmarkt te bezoeken.

Octaaf rond de feestdag van St. Gerlach

4-12 januari 2022


Tijdens het octaaf van 4 tot en met 12 januari bezoeken pelgrims het graf van St. Gerlach om hem rond zijn feestdag van 5 januari te herdenken en vereren. Vrijwel dagelijks vinden H. Missen en concerten plaats voor de pelgrims in de parochiekerk in Houthem en wordt het Gerlachusbrood gezegend en uitgedeeld aan de pelgrims. Ook is er voor de pelgrims de dagelijkse verering van de relieken van St. Gerlach en gelegenheid tot biecht.

Octaaf Sint Gerlach
THEMA: “En wat deis doe ?”
Programma onder voorbehoud

Woensdag 5 januari: Opening Octaaf, FEESTDAG ST. GERLACH

10.00 uur:
Pontificale hoogmis; celebrant bisschop Mgr. J.P. Delville, Luik
concelebrant vicaris-generaal Lic. HJ.H. Quaedvlieg, Roermond
Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Houthem-St. Gerlach.

Donderdag 6 januari: Driekoningen

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor P. Tervoort, Cluster Terlinden-Margraten.
Zang: Miriam Erkens / Nicole Commissaris

Vrijdag 7 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor-deken J. Dautzenberg, Maastricht
Zang: koor Meerssen

Zaterdag 8 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor T. van Galen, Meerssen
Zang: Orphée Social Singing; Ensemble Brassband St. Gerlach

Zondag 9 januari:

9.30 uur:
Hoogmis; celebrant rector L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc.
Zang: Dameskoor Cantate, Sittard.
Erewacht: Schutterij St. Martinus, Houthem-St. Gerlach.
12.00 uur:
H. Mis Scouting St. Gerlach (St. Pieter, Maastricht).

Maandag 10 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant Roderick van Attekum, Rolduc
Zang: Inez Frey en Fons Pieters

Dinsdag 11 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor-deken P. Bronneberg, Gulpen.
Zang: Bart en Bernarda van Kerkvoort.

Woensdag 12 januari: Sluiting Octaaf

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor C. Dieteren, Valkenburg/Oud-Valkenburg/Sibbe/Schin op Geul.
Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Valkenburg.

Dagelijks:

  • Zegening en uitdelen van het Gerlachusbrood.
  • Verering van de relikwie van St. Gerlach.
  • Gelegenheid voor biechtgesprek.


Voor meer activiteiten octaaf en schatkamer zie: www.st-gerlach.nl

Uit liefde voor het kind

In de Kersttijd staat in een tentoonstelling het Kind centraal. De tentoonstelling is een reis door de wereldculturen met traditionele kinderkleding en kinderportretten.

Meer informatie