Vrienden van Sint Gerlach

Vrienden van Sint Gerlach

DE KRUISWEG

van Leo Dortants
“over lijden – over leven”

verslag octaaf 2024


Een tentoonstelling ter gelegenheid van de ontvangst van de door John Lambrechts en John Willems in opdracht van Stichting Vrienden van St. Gerlach gemaakte kruisweg voor het heiligdom van St. Gerlach. De tentoonstelling toont naast de kruisweg en andere werken van Leo Dortants (1924-1992) ook kunst van andere psychiatrische patiënten, ook wel “Outsider Art” genoemd. De kruisweg is de lijdensweg die Christus aflegde door de straten van Jeruzalem vanaf zijn veroordeling door Pontius Pilatus tot aan zijn dood op Golgotha. In de katholieke kerk zijn er 14 staties met afbeeldingen van deze lijdensweg. Dortants voegde er een 15e statie met de opstanding van Christus aan toe als teken van hoop en genezing.
De tentoonstelling De Kruisweg van Leo Dortants “over lijden – over leven” is van 1 tot en met 29 april 2024 te zien in het Heiligdom St. Gerlach.
De openingstijden zijn maandag t/m zaterdag 10.00 - 16.30 u, zondag 10.30-16.30 u.
Adres: Onderstestraat 1, Houthem-St.Gerlach.

VERSLAG

OCTAAF ST. GERLACH 2024

“DOE TELS OUCH MET” 

verslag octaaf 2024


5 januari 2024 – de 859ste sterfdag van St. Gerlach

Meer Informatie

Wandelen langs de Kribkes in Houthem - St. Gerlach.

Welkom bij Wandelen langs de Kribkes in Houthem - St. Gerlach.
“We hopen op vele bezoekers tijdens de 1ste editie! “
De eerste editie van Wandelen langs de Kribkes in Houthem-St. Gerlach vindt dit jaar plaats van 17 december 2022 tot en met 6 januari 2023!
De deelnemers hebben hun kerststal in de tuin (of eventueel achter het raam) staan. Zodanig dat deze goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.
U wandelt langs een grote, sfeervolle variatie aan stallen, omdat de deelnemers vrij zijn in hun keuze van de stal. Dit kan een grote, kleine, moderne, traditionele of een zelfgemaakte stal zijn.
De route is gratis af te halen bij de balie van het heiligdom St. Gerlach tijdens de openingsuren maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, zondag vanaf 11.00 u. Ook kunt u de route hier downloaden.

Opening en sluiting in de Gerlachuskerk.
De feestelijke officiële opening van Wandelen langs de Kribkes vindt plaats op zaterdag 17 december 2022 om 14 uur.
We luisteren met alle aanwezige kinderen naar een mooi kerstverhaal en zingen bekende kerstliedjes. Vanaf dat moment kunnen de wandelaars elke dag Wandelen langs de Kribkes lopen.
De sluiting is gepland tijdens de Driekoningenviering op 6 januari om 10.00 u. Tijdens de kinderwoorddienst wordt eveneens een modern kerstverhaal verteld over de tocht van de Driekoningen.
Aan het einde van de viering eten de kinderen een stukje koningskoek. Wie een snoepje in zijn stukje koek vindt wordt 1 van de 3 koningen. Mogen we vele kinderen tijdens deze feestelijke vieringen verwelkomen?

Route

De organisatie vraagt u beleefd om niet in de tuinen van deelnemers te lopen. De Martinuskapel is enkel te bezoeken op 1st een 2de kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Veel wandelplezier!

We verlaten de St. Gerlachuskerk via de glazen deur nadat we in de kerk (1) het Kribke bezocht hebben. Naast de glazen deur is rechts een raam. Hier zie je een Kribke (2). Vervolgens lopen we over het pad van het kerkhof naar de Onderstestraat. Bij het ijzeren hek slaan we linksaf en komen in de Onderstestraat uit. Op no 7 zie je een Kribke(3). We lopen door en op no 42 zie je weer een Kribke (4). In de Gerlachuskapel zie je eveneens een Kribke(5). Nu gaan we linksaf richting Geulhem en lopen langs Adelante. Bij de bank langs de straat staat een Kribke (6) Vervolgens open we door naar de Geulhemmerberg waar je een mooi Kribke ziet bij de grotwoningen. (7) We lopen over de 2 bruggen bij de Geulhemmermolen door de Kromme Steeg weer terug naar Houthem. We houden rechts aan en bij de eerste kruising rechts lopen we richting het Belgisch Rijwielhuis. Hier zoek je het Kribke in de etalage (8). We vervolgen onze weg en op de hoek van de Onderstestraat/ Pastoor Ribberghstraat no 56 in de tuin staat weer een Kribke (9). Onze weg gaat via de St. Gerlachstraat en bij het kleine witte huis no 25 naast de Gerlachuskapel staat het volgende Kribke. (10) Bij het huis op de hoek Gerlachstraat/ van Peltstraat aan de rechterkant staat eveneens een Kribke.(11) We lopen door de van Peltstraat. Het volgende Kribke staat bij no 25 (12). Aan het einde van de van Peltstraat draaien we naar links de Pastoor Ribberghstraat in. Op de hoek bij het rode hek no 18 staat weer een Kribke(13).We dalen de trappen af naar de Kromme Steeg. In de boom die over het pad buigt hangen houten figuren met Kribkes(14). Vanaf hier tot aan het einde van de Kromme Steeg hangen een vijftal mooie platen met Kribkes. (15) We lopen door tot aan het einde van de Kromme Steeg. In de Martinuskapel vind je het volgende Kribke (16). Nu lopen we naar rechts over de Putweg. Bij no 18 en 20 (17 + 18) staan Kribkes om vervolgens naar het bejaardenhuis Nobamacare te lopen waar in de hal een Kribke (19) te bewonderen is. In de naast gelegen Martinuskapel is ook een bijzonder mooi Kribke (20) te bezichtigen op 1ste Kerstdag, 2de Kerstdag en Nieuwjaarsdag. We slaan rechtsaf en vervolgen onze weg richting Houthem. Bij het appartementen complex Martinushof no 18 staat eenKribke in de hal (21). Nu lopen we door de buurt Vroenhof en bij no 74 (22) staat weer een Kribke eveneens bij no 17e. (23) We lopen hierna de buurt St. Gerlach binnen. Bij St. Gerlach 76 zie je een Kribke in de oprit staan (24), eveneens bij St. Gerlach 35. (25). In de wijngaard bij het monument zie je ook een Kribke (26). Iets verder op aan de linkerkant staat het Kribke van de buurtvereniging St. Gerlach ( 27) We vervolgen met flinke pas onze weg naar Strabeek. Bij nummer 34 (28) zie je het volgende Kribke. Doorlopen tot aan de kapel van de Heilige Familie waar een Kribke staat.(29). We draaien daarna rechts de Klaterstraat in. Vanaf hier tot aan het hekje dat toegang geeft tot Ingendael hangt een aantal mooie platen met afbeeldingen van Kribkes.(30) Bij het hekje, dat toegang tot Ingendael geeft, gaan we naar binnen. We lopen over de onverharde weg tot aan het volgende hekje om Ingendael te verlaten. We openen het hekje en lopen naar de hoeve toe. Bij Hoeve burgemeester Quicx zie je een Kribke. (31). Een bezoekje aan de Chrismas fair voor chateau St. Gerlach is zeker de moeite waard. Daarna verlaten we het park richting kerk en lopen door tot aan de Holle Eik. Hier is het eindpunt. Hopelijk hebben jullie genoten van het Wandelen langs de Kribkes in Houthem-St. Gerlach..

Tijdens Wandelen langs de Kribkes kunt u in de Holle Eik en hoeve burgemeester Quicx een drankje of een versnapering gebruiken.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hun Kribkes uitstalden. Jullie waren de sterren van het succes!

Download route als PDF

 

 

Stille Omgang Amsterdam

Op 18 en 19 maart 2023

De Stichting Stille Omgang Limburg en Oost-Brabant wil voor 2023 weer gaan deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam en wel van 18 op 19 maart. Hiervoor worden bussen ingezet om deelnemers zaterdagavond naar Amsterdam te brengen en zondagochtend weer terug. Om inzicht te krijgen wat er georganiseerd moet worden (op welke opstapplaatsen gaan deelnemers mee) het verzoek om nu alvast kenbaar te maken of u mee wil gaan op zaterdagavond 18 maart a.s.
Graag vernemen we zo spoedig mogelijk of er interesse is vanuit onze parochies.
U kunt dat kenbaar maken bij mevrouw Marij Lodewick, telefonisch 043-6040469 of per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Stille Omgang

Tweede Vriendendag in St. Gerlach

Zondag 25 september 2022

Op 19 september 2022 zullen de 40 oudste oorkonden van het voormalig Norbertinessenklooster St. Gerlach worden gepresenteerd en zal het eerste exemplaar van het oorkondenboek van St. Gerlach aan gouverneur Emile Roemer worden overhandigd. Hij zal ook de website www.waarvanakte.eu lanceren en daarna een mini-tentoonstelling met enkele originele oorkonden in de schatkamer van St. Gerlach.

Op 25 september a.s. om 11 uur is er in de parochiezaal in St. Gerlach een bijeenkomst van de Vrienden van St. Gerlach, die begint met een kort interview met Anneke Mulder Bakker, emeritus hoogleraar middeleeuwse studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en deskundige op het gebied van St. Gerlach. Daarna is er om 11.40 uur koffie & thee en kan de oorkondententoonstelling in de schatkamer bezocht worden. Die tentoonstelling zal vanwege de kwetsbaarheid van de oorkonden de volgende dag al sluiten. Klik hier voor een interview over de oorkonden met hoofdonderzoeker Geertrui van Synghel. Klik hier voor meer informatie over de oorkonden van het klooster St. Gerlach.

pelgrimsgroep
Er zijn nog zo’n 450 Limburgse oorkonden van vóór 1300. Ze zijn vaak de vroegste en enige informatiebron. Ze verschaffen ons kennis en inzicht over de wereld van toen. Er werden ruzies mee beslecht, huwelijken beklonken, schenkingen gedaan en doodvonnissen getekend. Oorkonden waren cruciale bewijsstukken. Dank zij een initiatief van stichting Limburgse Oorkonden zullen deze oorkonden komende jaren voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. Ze worden vertaald in hedendaags Nederlands en verklaard. In oorkondenboeken, tentoon-stellingen, een website en brochures worden ze voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Open monumentendagen in St. Gerlach

Zaterdag 10 en zondag 11 september 2022

 

In het kader van de VriendenLoterij Open Monumentendag 2022 opent "Kasteeltuin Oud-Valkenburg de poorten en is de St. Gerlachuskerk in Houthem te bezichtigen.

Bezichtigen heiligdom St. Gerlach, Onderstestraat 1, Houthem, op zaterdag 10 sep. 10.30 - 16.00 uur en zondag 11 sep. 10.30 - 16.00 uur

OMD1OMD2

De Gerlachuskerk is een parochiekerk gewijd aan de heilige Gerlach en wordt omgeven door Chateau St. Gerlach, de voormalige proosdij, en voormalige kloostergebouwen. Op de plek waar ooit de Heilige Gerlach woonde, werd kort na zijn dood een Norbertinessenklooster, een adellijk vrouwenstift, gesticht. Na de dood van Gerlach zouden er wonderen gebeuren bij zijn graf, waardoor mensen de grond van het graf begonnen mee te nemen. Volgens hen had dit een heilzame werking, met name om ziektes onder het vee af te wenden. Tegenwoordig is het gewijde zand beschikbaar voor gelovigen onder de tombe van Gerlach in de Gerlachuskerk. De kerk bezit frescoschilderingen en een schatkamer.

Wat is er te zien:
* Film over het leven van St. Gerlach en het klooster en tentoonstelling
* Bezichtiging van kerk en schatkamer met kleinoden, het klooster en stiltekapel met glasmozaïek
* Voor kinderen is een boekje beschikbaar voor een speurtocht door de kerk op zoek naar Gerlach

Het gebouw is gedeeltelijk rolstoelvriendelijk. Er wordt geen entree gevraagd. Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom. Verder: bezichtigen Kasteeltuin Oud-Valkenburg, op zondag 11 september van 12.00 – 16.00 uur. Voor gratis bezoek van Kasteeltuin Oud-Valkenburg aanmelden via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

In de voetsporen van St. Gerlach, naar het graf van St. Servaas

Pelgrimswandeling zaterdag 27 augustus 2022

Elk jaar op de laatste zaterdag van augustus trekt een pelgrimsgroep vanuit de Gerlachuskerk van Houthem naar het graf van Sint Servaas: in het voetspoor van Gerlachus, die volgens de levensbeschrijving van hem dagelijks naar het graf van Servaas trok. Jaarlijks trekken pelgrims in zijn voetspoor en dragen de zilveren buste met het reliek (de schedel) van Gerlachus mee. Dit is de 32e voetpelgrimage naar Maastricht.

pelgrimsgroep

Programma
De dag begint om 6.30 uur met een samenkomst in de Gerlachuskerk aan de tombe van St. Gerlach. Daar wordt begonnen met een kort gebed. De zeereerwaarde heer Roderick van Attekum zal voor de geestelijke begeleiding zorgdragen. Dan lopen we via de Gerlachuskapel in de Onderstestraat naar Geulhem. Via Berg door de straten van Scharn wordt het centrum van Maastricht binnengelopen. In de Sint Servaas wordt aan het hoofdaltaar de feestelijke pelgrimsmis om 9.00 uur gevierd. Na de H. Mis kan men op eigen gelegenheid het graf van Sint Servaas bezoeken in de crypte. Daarna wordt u een kop koffie en namens de Vrienden van St. Gerlach een stuk vlaai aangeboden. Terugkeer naar Houthem op eigen gelegenheid. Voor een goede organisatie is opgave voor deelname wenselijk.

Opgeven via de heer Wiel Coenjaerts, telefoon 043-6042336, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tentoonstelling Buen Camino!

Vrienden van St. Gerlach organiseren deze zomer samen met de vrijwilligers van het heiligdom van St. Gerlach in Houthem de tentoonstelling Buen Camino!

Deze tentoonstelling (tot 7 september 2022 in het heiligdom St. Gerlach) legt een verband tussen de pelgrimsheiligen in de 12e eeuw in het heuvelland tussen Aken, Maastricht en Luik (zoals Ailbert van Rolduc en Gerlach van Houthem) en de pelgrimsheiligen in diezelfde periode langs de Camino, de heilige weg naar Santiago de Compostella, langs het traject tussen Najera en Burgos in Noord-Spanje (Santo Domingo de Calzada en San Juan de Ortega). Zij vestigden zich als kluizenaren langs de drukke handels- en pelgrimsroute en zorgden voor de pelgrims en reizigers door wegen en bruggen te bouwen en door te voorzien in een hospitaal en in kerken. Speciale aandacht is er voor de praalgraven van deze pelgrimsheiligen langs de Camino en van de koningen en keizers die hun bij hun goede werken ondersteunden. De bezoekers van de tentoonstelling (jong en oud) kunnen aan de hand van enkele vragen over de tentoonstelling hun kennis over de Camino testen. De antwoorden kunnen bij de receptie worden ingeleverd. Bij een voldoende wordt een pelgrimsdiploma met stempel verkregen.

buen camino

Het heiligdom bevindt zich aan de Onderste Straat 1 te Houthem-St. Gerlach en is geopend elke dag van 10 tot 16.30 uur (en zondag vanaf 10.30 uur) tot 7 september 2022.

Lees in deze presentaties (deel 1) (deel 2) meer over de tentoonstelling Buen Camino!

Orgelconcerten in de St.Gerlachuskerk

De Stichting Kerkconcerten Houthem St.Gerlach organiseert deze zomer weer een serie interessante orgelconcerten.

Donderdagavond 14 juli begint de serie met een concert door de zeer bekende Belgische organist Bart Jacobs. Bart studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Reitze Smits en Kris Verhelst. Hij is organist van de kathedraal van Brussel en de Onze-Lieve-Vrouw-en Leodegariuskerk van Bornem. Als docent orgel en klavecimbel is hij werkzaam aan het Kunsthumaniora Lemmensinstituut en aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans te Bornem. Hij speelt werken van Fr. Couperin, D. Buxtehude, J.S. Bach, R. Smits en J. Chr. Rinck.

Donderdagavond 21 juli speelt de organist Pieter van Dijk uit Alkmaar. Hij is organist van de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar en stadsorganist van Alkmaar. Als docent voor het hoofdvak orgel is hij verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en de Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Zijn orgelopleiding ontving hij van Bert Matter aan het Conservatorium in Arnhem en vervolgens bij Gustav Leonhardt, Marie-Claire Alain en Jan Raas. Pieter van Dijk maakte verscheidene CD's op de orgels van de Alkmaarse Laurenskerk. De DVD Alkmaar- the Organs of the Laurenskerk ontving in 2013 de Preis der Deutsche Schallplattenkritik.
Aan het concert werken ook mee Elina Keijzer en Maaike van Dijk. Elina Keijzer studeerde blokfluit, orgel en kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij resp. Walter van Hauwe, Jacques van Oortmerssen en Hans van Nieuwkoop. Enkele jaren later behaalde zij haar diploma koordirectie aan het Conservatorium van Alkmaar bij Harold Lenselink. Zij is werkzaam als cantor-organist bij de PKN-gemeente Santpoort Noord, waar zij wekelijks de diensten begeleidt en leiding geeft aan de cantorij. Als docent orgel en blokfluit is zij verbonden aan het kunst- en creativiteitscentrum Triade in Den Helder.
Maaike van Dijk (2003) studeert viool aan de Sweelinck Academie voor jong talent in Amsterdam bij Wiesje Miedema. Zij speelde enkele jaren in het Nederlands Jeugdstrijkorkest waarmee regelmatig concerten gegeven worden in binnen- en buitenland. Maaike won prijzen op het concours van Artiance te Alkmaar en bij het Jong Talent Concours te Maassluis.
Zij brengen werken ten gehore van G.Ph. Teleman, D. Castello, Fr. Couperin, en J.S. Bach.

Donderdagavond 28 juli speelt de bekende Maastrichtse organist Remy Syrier. Remy Syrier studeerde aan het Maastrichts Conservatorium orgel bij Jean Wolfs en klavecimbel bij Anneke Uittenbosch en Ton Koopman. Vervolgens zette hij in Amsterdam zijn klavecimbel- en orgelstudie voort bij respectievelijk Gustav Leonhardt en Ton Koopman. Hij studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2014 promoveerde op een dissertatie over de Maastrichtse orgelmakers Joseph en Adam Binvignat.
Aan dit concert werkt ook de zangeres Elke Janssens mee. Zij studeerde zang aan het Lemmensinstituut bij Dina Grossberger en aan het Conservatorium te Leuven bij Beatrijs De Vos en behaalde daar in 1994 haar einddiploma. Een jaar later behaalde ze tevens een licentie in de Rechten aan de KULeuven. Ze studeerde verder bij Kathelijne Van Laethem, Greta De Reyghere en sinds enige tijd ook bij Jard Van Nes. Zij nam deel aan masterclasses bij o.m. Barthold Kuijken, Eric Van Nevel en Dirk Snellings. In 2005 maakte ze de overstap van de juridische wereld naar die van de muziek.
Zij spelen werken van: A. Banchieri, Cl. Monteverdi, Fr. Couperin, A. Campra, N. Bruhns en J.S. Bach.

Donderdagavond 4 augustus vindt het laatste concert plaats en wordt verzorgd door de Amsterdamse organist Matthias Havinga. Matthias Havinga is concertorganist en pianist, hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam, liturgisch organist van de Oude Kerk Amsterdam en organist-titulair van de Ronde Lutherse of Koepelkerk Amsterdam. Hij studeerde summa cum laude af bij Jacques van Oortmerssen aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij ook zijn pianodiploma behaalde bij Marcel Baudet. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij kerkmuziek bij Jos van der Kooy en Theo Goedhart. Matthias won prijzen op verschillende internationale orgelconcoursen en is wereldwijd actief als concertorganist. Matthias speelt werken van: Fr. Couperin, J.P. Sweelinck, Chr. Winter en J.S. Bach.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur en zijn vrij toegankelijk. Aan het eind van het concert is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven ter bestrijding van de kosten.

orgel houthem

 orgel houthem

 

 

Fietsbedevaart  naar heilige familie-kapel Thorn

ter gelegenheid van het jaar
van huwelijk en gezin

zaterdag 25 juni 2022

 

Vertrek: 8.00 uur kerk Berg en Terblijt
Aankomst: 10.30 uur in THORN
gezamenlijk rozenkransgebed

In dit jaar van huwelijk en gezin zullen we een paar voet- of fietsbedevaarten maken naar kapellen ter ere van de H. Familie. Dat zijn er niet zoveel: één in Strabeek (!), heel dichtbij dus; één in Brunssum, en één in Thorn, wat verder weg! Brunssum zijn we geweest, nu dus Thorn!

We nodigen u uit, fiets en bidt mee!

Ieder met zijn eigen intenties. Onze algemene intentie: VOOR VREDE IN DE OEKRAÏNE, VOOR DE GEZINNEN OP DE VLUCHT VOOR OORLOGSGEWELD OF HONGER, VOOR VREDE IN HUWELIJKEN EN GEZINNEN, VOOR MOEDERS EN VADERS IN NOOD, VOOR HET PROJECT VAN VROUW, ECHTGENOOT, MOEDER EN ARTS St. GIANNA BERETTA-MOLLA

U krijgt een HEILIGE FAMILIE-prentje uitgereikt.

Na afloop zullen we iets gebruiken bij FOYER DE CHARITÉ in Thorn, daar in de buurt.

Het is wel makkelijk als u zich aanmeldt bij pastoor 06-28445131.

 fietsbedevaarten

 

CONCERT in de St. Gerlachuskerk

De Stichting Kerkconcerten Houthem St.Gerlach organiseert op zaterdagavond 18 juni een concert in de St.Gerlachuskerk. Tijdens het concert spelen het Strijkersensembel ACcordus en de organist Ton van Eck.
Op het programma staan werken van Pieter Hellendaal, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Cees Andriessen en Hendrik Andriessen.

ACcordes is een strijkersensemble bestaande uit beroepsmusici aangevuld met gevorderde amateurs. Het is opgericht in 2003 en wordt geleid door Ton van Eck en, wanneer deze solo speelt, door Marten Sijbrandij. Het ensemble richt zich ook op minder bekend repertoire voor strijkorkest waarbij zowel de leden als het publiek bijzondere ontdekkingen kunnen doen.
Sinds de oprichting heeft ACcordes diverse concerten gegeven, voornamelijk in Den Haag en omgeving, maar ook met het kathedrale koor St.-Bavo in Haarlem en met de Gruppo Vocale Terzo Suono uit Rivolta d'Adda, toen het op uitnodiging een tournee naar Noord-Italië maakte. Ook begeleidde het ensemble verschillende solisten zoals Maria Woudenberg en Anne van Eck (viool), Sebastiaan van den Bergh (cello) en Maarten Elzinga (trompet).

Ton van Eck behaalde het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waar Bernard Bartelink zijn docent was. Tevens studeerde hij drie jaren bij Marie-Claire Alain in Parijs.
Sinds december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem. Hij was prijswinnaar of finalist bij diverse internationale concoursen. Hij concerteert regelmatig en wordt internationaal vaak uitgenodigd als jurylid, voor het geven van adviezen, cursussen en lezingen en als gastdocent aan conservatoria en universiteiten.
Ton van Eck componeerde een Concerto voor orgel en strijkorkest, dat in 1978 in Heeswijk is uitgevoerd en enkele andere werken voor koor, solozang en orgel. Zijn koorwerk De Profundis werd bekroond bij de Alphons Diepenbrock Compositiewedstrijd 1995.
Ton van Eck is tevens werkzaam als gecertificeerd orgeladviseur bij de restauratie van historische orgels in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tevens verzorgde hij talrijke publicaties over orgelbouw, orgelhistorie, uitvoeringspraktijk en componisten

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is kosteloos, hoewel een vrijwillige bijdrage zeer op prijs wordt gesteld.

 kerkconcerten houthem

 kerkconcerten houthem

Jaarlijkse processie

Op Pinksterzondag 5 juni a.s .zal de processie weer door Houthem trekken, voorafgegaan door een H. Mis om 10 uur in de kerk. Naar verwachting zal de processie om 11.00 uur vertrekken.
WIJ VERZOEKEN U DE ROUTE ZO VEEL MOGELIJK AUTOVRIJ TE MAKEN.

De deelnemende verenigingen wordt verzocht de H. Mis van 10.00 uur bij te wonen en eventueel hun vaandel op het altaar te plaatsen. Na de H. Mis kan de processie dan direct opgesteld worden en vertrekken.

De route van de processie is als volgt:
Vanaf de Kerk, Kerkweg (richting Coppes). Bij Coppes links (St. Gerlach), weg volgen tot in Vroenhof, linksaf bij het klooster (Putweg). Rustaltaar bij de St. Martinuskapel. Weg vervolgen via Geulhemmer Molenpad, ter hoogte van BRH linksaf Onderstestraat. Rustaltaar Gerlachuskapel. Weg vervolgen door de Onderstestraat richting de Kerk.
In de kerk is nog een korte afsluitende plechtigheid als waardig besluit van de processie. Hierbij zal de schutterij een erewacht vormen. Alle deelnemers, alsmede alle andere parochianen en belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen.

Mocht de processie op 1e Pinksterdag door slechte weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan zal een korte plechtigheid in de kerk plaatsvinden. Hiervoor is een noodscenario uitgereikt aan de verenigingen.
Het volgend jaar zal de processie dan weer naar Vroenhof trekken.

VOLGORDE VAN DE PROCESSIE.

1. Kruis met de misdienaars
2. Schutterij St. Martinus
3. Borstbeeld St. Gerlach met de Page groep/rozenkransgroep
4. Vruchten der aarde
5. Vlaggendragers, Icoon en evt. Lam Gods
6. Brassband St. Gerlach
7. Misdienaars
8. Allerheiligste en het Kerkbestuur
9. Gemeentebestuur en Dorpsraad
10. Zangkoor (evt leden van Orphee)
11. Overige mannen en vrouwen

Tentoonstelling in het Heiligdom St Gerlach:

Het leven en werken in kloosters; Ora et Labora.

27 april t/m 12 juni 2022

Deze bijzondere expositie over het leven en werken in kloosters is een kroniek van de opgravingen op het Landgoed St Gerlach, het vroegere adellijke vrouwenstift St. Gerlach. Er zijn restanten gevonden van een rijke historie van kloosterlingen die er geleefd en gewerkt hebben door de eeuwen heen. Van oorsprong een dubbelklooster, vriendengemeenschap op zoek naar God, die na verloop van tijd besloot volgens de regel van Norbertus, die gebaseerd is op de regel van Augustinus, te gaan leven. Weer later bleef alleen het vrouwenklooster over, dat zich ontwikkelde tot een stift voor adellijke dames, zogenaamde reguliere kanunnikessen. Voor het werk in het klooster werden eenvoudige kloosterzusters en werklieden aangenomen.

Deze tentoonstelling schenkt aandacht aan 15 beroepen uit het kloosterleven. Het pottenbakken, schoenen maken en stenen bakken (kloostermoppen), zijn hier nu al bewezen door de vondsten. Maar hoogstwaarschijnlijk werden hier en elders ook beroepen uitgeoefend als hosties bakken, edelsmeden, kunstsmeedwerk, slaan van munten en rekenen met rekenmunten, timmer- en houtsnijwerk, etsen, kruiden zoeken en medicijnen maken, spinnen en kleding naaien, kaarsen gieten, wijn maken en bier brouwen. En waarschijnlijk zelfs glas in loodramen maken en gebrandschilderd glas. Mogelijk zijn er nog meer beroepen op te noemen.

elmpter aardewerk

Een van de fraaiste artefacten, die bij de boven genoemde beroepen behoren, is wel een gerestaureerd voorraadvat van Elmpter aardewerk, uit de 12e of 13e eeuw, dus uit de periode kort nadat St. Gerlach hier leefde. De scherven van dit vat zijn gevonden tijdens het archeologisch onderzoek voorafgaande aan de restauratie van château St. Gerlach. De restauratie van dit voorraadvat is mede mogelijk gemaakt door de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. De restauratie heeft plaats gevonden bij restauratieatelier Restaura bij De Vondst in Heerlen, “het kloppend hart van archeologisch Limburg”.
Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de samenwerking van Archeologische vereniging Valkenburg aan de Geul, de vrijwilligers van Heiligdom St. Gerlach, de vrijwilligers van het open restauratieatelier en de heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

Deze tentoonstelling is te bezichtigen van 27 april t/m 12 juni 2022 tijdens de openingsuren ma t/m zaterdag van 10.00-16.30 u en zondag vanaf 10.30 u.
Er is geen entree. Een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van het heiligdom is altijd welkom.

 

Ter gelegenheid van het jaar van huwelijk en gezin

Eerste FIETSBEDEVAART naar HEILIGE FAMILIE-KAPEL Brunssum.

Zaterdag 28 mei 2022 in de Pinksternoveen

Vertrek 09.00 uur kerk Berg en Terblijt, 10.30 uur in Brunssum gezamenlijk rozenkransgebed

In dit jaar van huwelijk en gezin zullen we een paar voet- of fietsbedevaarten maken naar kapellen ter ere van de H. Familie. Dat zijn er niet zoveel: één in Strabeek (!), heel dichtbij dus; één in Brunssum, en één in Thorn, wat verder weg! Nu dus eerst Brunssum!

We nodigen u uit, fiets en bidt mee!

Ieder met zijn eigen intenties. Onze algemene intentie: VOOR VREDE IN DE OEKRAÏNE, VOOR DE GEZINNEN OP DE VLUCHT VOOR OORLOGSGEWELD OF HONGER, VOOR VREDE IN HUWELIJKEN EN GEZINNEN, VOOR MOEDERS EN VADERS IN NOOD, VOOR HET PROJECT VAN VROUW, ECHTGENOOT, MOEDER EN ARTS St. GIANNA BERETTA-MOLLA

U krijgt een HEILIGE FAMILIE-prentje uitgereikt.

Na afloop zullen we iets gebruiken bij DE BLAUWE ZUSTERS in Brunssum, daar in de buurt.

Het is wel makkelijk als u zich aanmeldt bij pastoor 06-28445131.

fietsbedevaart2022

 

De ontmoeting van heiligen

29 maart t/m 24 april

Kerstmarktje 2021
De ikonen van Geert Husstege zijn te gast in Heiligdom St. Gerlach. Het geheel van deze tentoonstelling bestaat uit een 75-tal ikonen van de heiligen uit het Oude en Nieuwe Testament. Naast de ikoon van o.a. Michael, Elia en Gerlachus en een twintigtal Maria-ikonen rond verschillende thema’s, zijn ook zg. ‘feest-ikonen’ te bezichtigen en andere ikonen uit het leven van Christus. Husstege is begin jaren 90 begonnen aan zijn opleiding tot ikonograaf in de Byzantijnse school. Deze vindt haar wortels in de schilderkunst van Perzie en het Midden-Oosten met de zg. Fayoum-portretten. Zijn ikonen kenmerken zich door een uniek kleurenpalet met een bijzondere warme en tedere uitstraling en uitdrukking van de afgebeelde personen. Het schilderproces kenmerkt zich door het werken van donkere naar steeds lichtere kleuren tot het hoogste zg. Goddelijke Licht. De beste natuurlijke materialen uit de Schepping worden door de ikonen terug aan de Schepper aangeboden. Ikonen schilderen en bemediteren is een vorm van gebed en ze bemiddelen in stilte en vaak ongemerkt in ons contact met de Hemelse Werkelijkheid, met Jezus, Maria, de engelen en heiligen. Het woord ikoon betekent in het Grieks ‘beeld en gelijkenis’ en het wordt zo een venster op de Eeuwigheid genoemd. Husstege hoopt zo de christelijke geloofsmysteries in onze tijd opnieuw tot leven te brengen en te getuigen van Gods nabijheid in ons leven en dat van iedereen. Om zo in beeld te brengen waar elke byzantijnse liturgieviering mee afsluit: “Want God is goed en bemint de mens”.

U bent van harte welkom in heiligdom St. Gerlach, Onderststraat 1 te Houthem- St. Gerlach van 29 maart t/m 24 april. De openingstijden zijn: ma. t/m za. van 10.00 tot 16.30 u, zondag vanaf 10.30 u.

Er is geen entree. Een bijdrage voor de instandhouding van het heiligdom wordt zeer gewaardeerd.

Kom je ook naar het Paashazenfeest op Paaszondag 17 april?

paashaas sachaHallo, ik ben paashaas Sacha!


Uitnodiging voor alle kinderen!

Verleden jaar mocht ik jullie niet bezoeken in verband met Corona. Ik voelde me toen heel verdrietig. Deze activiteit vindt in de buitenlucht plaats en gaat onder alle omstandigheden door. De Coronaregels worden gehanteerd: Voldoende afstand houden en handen ontsmetten.

Dit jaar heb ik mijn uiterste best gedaan en een Paashazenfeest bedacht met weer leuke opdrachten voor gezinnen en/of kinderen onder begeleiding. Als jullie de opdrachten (voor groot en klein) uitgevoerd hebben, krijgen jullie bij vele opdrachten een onderdeel van ......?. Alle onderdelen samen vormen de Paasverrassing. Ik verklap natuurlijk niet welke verrassing dat is. Willen jullie het weten? Kom en doe mee!

De dag start om 09.30 uur met de H. Mis in de Gerlachuskerk. Hierbij zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom met ouders/ begeleiders.

Daarna wordt het gezellig. Verzamelen om 10.45 uur, na de H. Mis, op de Norbertinessenhof (bereikbaar via de kerk of het hek van chateau St. Gerlach) om samen naar de fruitwei van chateau St. Gerlach te vertrekken.

Tot slot moet ik aan mijn hulppaashazen nog doorgeven hoeveel kinderen deelnemen. Opgave voor donderdag 14 april 2022 bij Claar Habets, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. of 0615304492.

Tot ziens bij het Paashazenfeest. Paashaas Sacha

paaseieren

Toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria en haar onbevlekt hart (OLV van Fatima)

Houthem-Broekhem-Berg, vrijdag 25 maart

Kerstmarktje 2021


Behalve dat er aanstaande vrijdag, Maria Boodschap, om 9.00 uur een heilige Mis is, zal ook Rusland en Oekraïne – in verbondenheid met paus en bisschop (bisdom) – op lokaal niveau, in Berg-Houthem-Broekhem, worden toegewijd aan het onbevlekt Hart van Maria (OLV van Fatima):

  • 15.00 uur in kerk Berg en Terblijt: kruisweg die eindigt bij beeld van OLV van Fatima met toewijdingsgebed
  • 16.00 uur: bij Fatimakapel aan de doorgaande weg St. Gerlach te Houthem: rozenkransgebed met toewijdingsgebed
  • 17.00 uur: bij Fatimabeeld naast parochiezaal achter de kerk te Broekhem: rozenkransgebed met toewijdingsgebed

Van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten.

Uit liefde voor het kind

In de Kersttijd staat in een tentoonstelling het Kind centraal. De tentoonstelling is een reis door de wereldculturen met traditionele kinderkleding en kinderportretten.

Meer informatie


Octaaf rond de feestdag van St. Gerlach

4-12 januari 2022


Tijdens het octaaf van 4 tot en met 12 januari bezoeken pelgrims het graf van St. Gerlach om hem rond zijn feestdag van 5 januari te herdenken en vereren. Vrijwel dagelijks vinden H. Missen en concerten plaats voor de pelgrims in de parochiekerk in Houthem en wordt het Gerlachusbrood gezegend en uitgedeeld aan de pelgrims. Ook is er voor de pelgrims de dagelijkse verering van de relieken van St. Gerlach en gelegenheid tot biecht.

Octaaf Sint Gerlach
THEMA: “En wat deis doe ?”
Programma onder voorbehoud

Woensdag 5 januari: Opening Octaaf, FEESTDAG ST. GERLACH

10.00 uur:
Pontificale hoogmis; celebrant bisschop Mgr. J.P. Delville, Luik
concelebrant vicaris-generaal Lic. HJ.H. Quaedvlieg, Roermond
Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Houthem-St. Gerlach.

Donderdag 6 januari: Driekoningen

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor P. Tervoort, Cluster Terlinden-Margraten.
Zang: Miriam Erkens / Nicole Commissaris

Vrijdag 7 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor-deken J. Dautzenberg, Maastricht
Zang: koor Meerssen

Zaterdag 8 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor T. van Galen, Meerssen
Zang: Orphée Social Singing; Ensemble Brassband St. Gerlach

Zondag 9 januari:

9.30 uur:
Hoogmis; celebrant rector L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc.
Zang: Dameskoor Cantate, Sittard.
Erewacht: Schutterij St. Martinus, Houthem-St. Gerlach.
12.00 uur:
H. Mis Scouting St. Gerlach (St. Pieter, Maastricht).

Maandag 10 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant Roderick van Attekum, Rolduc
Zang: Inez Frey en Fons Pieters

Dinsdag 11 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor-deken P. Bronneberg, Gulpen.
Zang: Bart en Bernarda van Kerkvoort.

Woensdag 12 januari: Sluiting Octaaf

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor C. Dieteren, Valkenburg/Oud-Valkenburg/Sibbe/Schin op Geul.
Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Valkenburg.

Dagelijks:

  • Zegening en uitdelen van het Gerlachusbrood.
  • Verering van de relikwie van St. Gerlach.
  • Gelegenheid voor biechtgesprek.


Voor meer activiteiten octaaf en schatkamer zie: www.st-gerlach.nl

Het Vredeslicht 2021 – Verbondenheid

In de parochiekerk in Houthem brandt de zondag voor Kerstmis en tijdens de Kersttijd het Vredeslicht. Iedereen is uitgenodigd om na de H. Mis of tijdens de openingsuren van de parochiekerk in Houthem een eigen vredeskaars te ontsteken aan het Vredelicht en dit mee te nemen naar huis en indien gewenst, voor het raam te plaatsen. Door de op 18 december jl. afgekondigde maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om een eigen vredeskaars aan het Vredeslicht te ontsteken. We nodigen daarom iedereen uit om zelf thuis een kaars aan te steken en de kinderen te vertellen over het Vredeslicht en de belangrijke rol die kinderen daarin spelen.

Het Vredeslicht 2021
Al sinds 1986 wordt het Vredeslicht vanuit de Geboortekerk in Bethlehem naar Oostenrijk gebracht en vanuit Oostenrijk over heel Europa verspreid door de scouting. Dit jaar vond de viering in Salzburg via een live-stream plaats. Er is voor elk land een kaarsje aan het Vredeslicht ontstoken. Het Vredeslicht voor Nederland is naar de grens met Duitsland gebracht. Duitse scouts hebben het Vredeslicht vervolgens overgedragen aan Nederlandse scouts. Enkele Houthemse kinderen hebben het Vredeslicht vervolgens naar onze parochiekerk in Houthem gebracht.
Het Vredeslicht brengt niet vanzelf vrede maar herinnert ons eraan dat wij allen een taak hebben om daaraan bij te dragen. Het Vredeslicht staat dit jaar in het teken van verbondenheid. Juist in dit jaar, is dat een mooi thema voor de parochiekerk en nabije omgeving. Ook als Vrienden van Sint Gerlach hopen wij in 2022 de verbinding op te zoeken en elkaar beter te leren kennen.

Kerstmarktje

Kerstmarktje 2021
Ook dit jaar is er van 1 december t/m 24 december een kerstmarktje bij de Kruisgang van de parochiekerk in Houthem. Er zijn mooie grote en kleine cadeautjes zoals kerstkaarten, leesboekjes, voorleesboeken en kerstfiguren. Het is echter door de op 18 december jl. afgekondigde maatregelen helaas voorlopig niet mogelijk om de kerstmarkt te bezoeken.

Heiligdomsvaart 2018

Op Heiligdomsvaart naar Maastricht

tentoonstelling oktober – november 2021

 omd 2021

Sinds 1349 bezoeken pelgrims elke zeven jaar tijdens de Heiligdomsvaart de relieken van St. Servaas in Maastricht. De pelgrims kwamen in de Middeleeuwen van heinde en verre. De relieken werden vanaf een galerij van de Servaasbasiliek aan de pelgrims getoond, die op het Vrijthof verzameld waren. Het 15e-eeuwse blokboek van St. Servaas laat dat zien. Bij de toning luidden de kerkklokken en bliezen pelgrims op hun hoorns of probeerden ze met een spiegeltje een glimp van de relieken op te vangen.

Ook St. Gelach vertrok om heiligdommen te bezoeken. Hij wilde zo boete doen en antwoord krijgen op levensvragen. Hij belandde in Rome en Jeruzalem. Na zeven jaren boetedoening kreeg hij pauselijke toestemming om zich als kluizenaar in het heuvelland te vestigen. Na zijn terugkeer in het heuvelland ging hij dagelijks op heiligdomsvaart naar Aken of Maastricht om er Maria (Aken) en St. Servaas (Maastricht) te eren. Hij was daarmee de eerste bij naam bekende pelgrim die op heiligdomsvaart naar Maastricht en Aken ging.

Nog steeds bezoeken mensen graven van heiligen, zoals in Houthem (St. Gerlach) en Maastricht (St. Servaas) of bijzondere relieken (Aken), om boete te doen, troost te vinden, een antwoord te krijgen op levensvragen, een opening naar de hemel te zoeken en/of om God te danken voor al het goede in het leven en daarna. Deze tentoonstelling gaat over de Middeleeuwse en hedendaagse heiligdomsvaart van Maastricht. Te zien zijn o.a. foto's van de laatste Heiligdomsvaart (2018) en de Noodkist en afbeeldingen op doek van het blokboek van St. Servaas. Dat blokboek is in de 15e eeuw gemaakt. Daarop is het leven van St. Servaas en de Heiligdomsvaart in de Middeleeuwen te zien. Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling.

Deze tentoonstelling kunt u gratis bezoeken elke dag van 10.00 tot 16.00 u (‘s-zondags vanaf 10.30 u) van 30 september t/m 29 november 2021. Het adres is Onderstestraat 1 te Houthem. Een vrijwillige bijdrage voor het in stand houden van het heiligdom St. Gerlach wordt zeer gewaardeerd.

18-26 september 2021
Week van de Vrede
Houthem-St. Gerlach

 omd 2021

Vredeswake gedurende de hele week van de vrede: in de kerk van Houthem Sint Gerlach dagelijks van 10 tot 16.30 uur . Hier kunt u een vredeswens schrijven op een houten hartje en deze wens ophangen aan de vredesboom die in de kerk staat.

Zaterdag 18 september 16.00 uur : Bloemetje leggen bij steen gevallen soldaat op de Curfsweg Houthem om 16.00 uur op de plek waar 8 juli 1941 een Handley Page vliegtuig neerstortte en 3 Britse piloten het leven lieten.

Lezing Edith Stein en lotgenoten

Door Mgr. P. Hamans,
4 september 2021, 14-16 uur, De Holle Eik,
Baron de Selysstraat 4, Houthem


Op 4 september 2021 houdt mgr. P. Hamans ter gelegenheid van de tentoonstelling "Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II (1933-1945)" de jaarlijkse Gerlachuslezing in De Holle Eik te Houthem. De lezing heeft als onderwerp Edith Stein en lotgenoten. De lezing begint om 14 uur en eindigt om 16 uur. Mgr Hamans zal de deportatie van de katholieke joden in augustus 1942 behandelen, waaronder Edith Stein, die in het Karmelitessenklooster in Echt werd opgepakt, en Aloysia Löwenfels, die uit klooster van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus in Geleen werd afgevoerd. Na afloop kan worden aangesloten bij een rondleiding met gids door de tentoonstelling.

Edith Stein

Katholieken in de bisdommen
Aken en Roermond in WO 2

(1933-1945)

De tentoonstelling "Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II (1933-1945)" die tot en met 4 september 2021 te zien is in het Heiligdom St. Gerlach (Onderstestraat 1, Houthem) gaat over keuzes die katholieken maakten in de Tweede Wereldoorlog (en de periode daarvoor). Ze werden tussen 1931 en 1945 geconfronteerd met een agressief en veelbelovend nationaalsocialisme dat een Nieuwe Mens wilde scheppen op basis van een nieuw heidendom en een veredeld Germaans ras. De katholieke kerk moest daarvoor wijken. Bleven de katholieken trouw aan hun bisschop en aan Christus? Bleven ze trouw aan de katholieke organisaties of lieten ze zich verleiden door de NSB en de NSDAP, die de nieuwe leer in Nederland en Duitsland verkondigden? Hielpen ze de vervolgden en slachtoffers van de nationaalsocialisten, waren ze onverschillig en keken ze weg of werden ze zelf daders? Portretten van pastoors, kapelaans, politici, soldaten en burgers geven in deze tentoonstelling en een bijbehorend boek antwoorden op deze vragen.

Katholieken in de bisdommen

 

Rondleiding in de St.Gerlachus kerk te Houthem.

11 en 12 september Open monumentendag 2021

 omd 2021

In het kort
U ziet een korte introductiefilm u bezoekt de kerk, de schatkamer en de stiltekapel de wisselexpositie is toegankelijk

Tijd(en)
za 11 sep. 10.00 uur -16.30 uur
zo 12 sep. 10.30 uur - 16.30 uur

Aanmelden niet nodig
Voor kinderen is er een boekje beschikbaar voor een rondtocht door de kerk op zoek naar Gerlachus.
Verder ontvangt elke bezoeker een speurtocht: Heilige huisjes en kruisjes. Deze tocht voert u langs vele kapelletjes en kruisjes in Houthem.

Reserveren niet nodig. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage is welkom.


Website:
https://www.openmonumentendag.nl/

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021

PELGRIMAGE NAAR ST. SERVAAS
“In de voetsporen van Sint Gerlach”
naar het graf van Sint Servaas

Zaterdag 28 augustus 2021 vindt de jaarlijkse pelgrimage naar St. Servaas plaats vanaf het graf van St. Gerlach in Houthem naar het graf van St. Servaas in de Servaasbasiliek in Maastricht. De voetpelgrimage begint om 06.30 uur in de Gerlachuskerk in Houthem. De Vrienden van St. Gerlach wandelen mee over deze pelgrimsroute, die St. Gerlach in de 12e eeuw dagelijks liep.

graf Sint Gerlach


De pelgrimstocht duurt ongeveer 2,5 uur. Bezoek bij de “Sterre-der Zee” ca. 08.30 uur. Pelgrimsmis in de Servaasbasiliek te Maastricht om 09.00 uur. Bezoek aan het graf van Sint Servaas in de crypte.
Info: W. Coenjaerts, tel. 043 – 6042336,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.