Vrienden van Sint Gerlach

Vrienden van Sint Gerlach

Fietsbedevaart  naar heilige familie-kapel Thorn

ter gelegenheid van het jaar
van huwelijk en gezin

zaterdag 25 juni 2022

 

Vertrek: 8.00 uur kerk Berg en Terblijt
Aankomst: 10.30 uur in THORN
gezamenlijk rozenkransgebed

In dit jaar van huwelijk en gezin zullen we een paar voet- of fietsbedevaarten maken naar kapellen ter ere van de H. Familie. Dat zijn er niet zoveel: één in Strabeek (!), heel dichtbij dus; één in Brunssum, en één in Thorn, wat verder weg! Brunssum zijn we geweest, nu dus Thorn!

We nodigen u uit, fiets en bidt mee!

Ieder met zijn eigen intenties. Onze algemene intentie: VOOR VREDE IN DE OEKRAÏNE, VOOR DE GEZINNEN OP DE VLUCHT VOOR OORLOGSGEWELD OF HONGER, VOOR VREDE IN HUWELIJKEN EN GEZINNEN, VOOR MOEDERS EN VADERS IN NOOD, VOOR HET PROJECT VAN VROUW, ECHTGENOOT, MOEDER EN ARTS St. GIANNA BERETTA-MOLLA

U krijgt een HEILIGE FAMILIE-prentje uitgereikt.

Na afloop zullen we iets gebruiken bij FOYER DE CHARITÉ in Thorn, daar in de buurt.

Het is wel makkelijk als u zich aanmeldt bij pastoor 06-28445131.

 fietsbedevaarten

 

CONCERT in de St. Gerlachuskerk

De Stichting Kerkconcerten Houthem St.Gerlach organiseert op zaterdagavond 18 juni een concert in de St.Gerlachuskerk. Tijdens het concert spelen het Strijkersensembel ACcordus en de organist Ton van Eck.
Op het programma staan werken van Pieter Hellendaal, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Cees Andriessen en Hendrik Andriessen.

ACcordes is een strijkersensemble bestaande uit beroepsmusici aangevuld met gevorderde amateurs. Het is opgericht in 2003 en wordt geleid door Ton van Eck en, wanneer deze solo speelt, door Marten Sijbrandij. Het ensemble richt zich ook op minder bekend repertoire voor strijkorkest waarbij zowel de leden als het publiek bijzondere ontdekkingen kunnen doen.
Sinds de oprichting heeft ACcordes diverse concerten gegeven, voornamelijk in Den Haag en omgeving, maar ook met het kathedrale koor St.-Bavo in Haarlem en met de Gruppo Vocale Terzo Suono uit Rivolta d'Adda, toen het op uitnodiging een tournee naar Noord-Italië maakte. Ook begeleidde het ensemble verschillende solisten zoals Maria Woudenberg en Anne van Eck (viool), Sebastiaan van den Bergh (cello) en Maarten Elzinga (trompet).

Ton van Eck behaalde het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waar Bernard Bartelink zijn docent was. Tevens studeerde hij drie jaren bij Marie-Claire Alain in Parijs.
Sinds december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem. Hij was prijswinnaar of finalist bij diverse internationale concoursen. Hij concerteert regelmatig en wordt internationaal vaak uitgenodigd als jurylid, voor het geven van adviezen, cursussen en lezingen en als gastdocent aan conservatoria en universiteiten.
Ton van Eck componeerde een Concerto voor orgel en strijkorkest, dat in 1978 in Heeswijk is uitgevoerd en enkele andere werken voor koor, solozang en orgel. Zijn koorwerk De Profundis werd bekroond bij de Alphons Diepenbrock Compositiewedstrijd 1995.
Ton van Eck is tevens werkzaam als gecertificeerd orgeladviseur bij de restauratie van historische orgels in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tevens verzorgde hij talrijke publicaties over orgelbouw, orgelhistorie, uitvoeringspraktijk en componisten

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is kosteloos, hoewel een vrijwillige bijdrage zeer op prijs wordt gesteld.

 kerkconcerten houthem

 kerkconcerten houthem

Jaarlijkse processie

Op Pinksterzondag 5 juni a.s .zal de processie weer door Houthem trekken, voorafgegaan door een H. Mis om 10 uur in de kerk. Naar verwachting zal de processie om 11.00 uur vertrekken.
WIJ VERZOEKEN U DE ROUTE ZO VEEL MOGELIJK AUTOVRIJ TE MAKEN.

De deelnemende verenigingen wordt verzocht de H. Mis van 10.00 uur bij te wonen en eventueel hun vaandel op het altaar te plaatsen. Na de H. Mis kan de processie dan direct opgesteld worden en vertrekken.

De route van de processie is als volgt:
Vanaf de Kerk, Kerkweg (richting Coppes). Bij Coppes links (St. Gerlach), weg volgen tot in Vroenhof, linksaf bij het klooster (Putweg). Rustaltaar bij de St. Martinuskapel. Weg vervolgen via Geulhemmer Molenpad, ter hoogte van BRH linksaf Onderstestraat. Rustaltaar Gerlachuskapel. Weg vervolgen door de Onderstestraat richting de Kerk.
In de kerk is nog een korte afsluitende plechtigheid als waardig besluit van de processie. Hierbij zal de schutterij een erewacht vormen. Alle deelnemers, alsmede alle andere parochianen en belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen.

Mocht de processie op 1e Pinksterdag door slechte weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan zal een korte plechtigheid in de kerk plaatsvinden. Hiervoor is een noodscenario uitgereikt aan de verenigingen.
Het volgend jaar zal de processie dan weer naar Vroenhof trekken.

VOLGORDE VAN DE PROCESSIE.

1. Kruis met de misdienaars
2. Schutterij St. Martinus
3. Borstbeeld St. Gerlach met de Page groep/rozenkransgroep
4. Vruchten der aarde
5. Vlaggendragers, Icoon en evt. Lam Gods
6. Brassband St. Gerlach
7. Misdienaars
8. Allerheiligste en het Kerkbestuur
9. Gemeentebestuur en Dorpsraad
10. Zangkoor (evt leden van Orphee)
11. Overige mannen en vrouwen

Tentoonstelling in het Heiligdom St Gerlach:

Het leven en werken in kloosters; Ora et Labora.

27 april t/m 12 juni 2022

Deze bijzondere expositie over het leven en werken in kloosters is een kroniek van de opgravingen op het Landgoed St Gerlach, het vroegere adellijke vrouwenstift St. Gerlach. Er zijn restanten gevonden van een rijke historie van kloosterlingen die er geleefd en gewerkt hebben door de eeuwen heen. Van oorsprong een dubbelklooster, vriendengemeenschap op zoek naar God, die na verloop van tijd besloot volgens de regel van Norbertus, die gebaseerd is op de regel van Augustinus, te gaan leven. Weer later bleef alleen het vrouwenklooster over, dat zich ontwikkelde tot een stift voor adellijke dames, zogenaamde reguliere kanunnikessen. Voor het werk in het klooster werden eenvoudige kloosterzusters en werklieden aangenomen.

Deze tentoonstelling schenkt aandacht aan 15 beroepen uit het kloosterleven. Het pottenbakken, schoenen maken en stenen bakken (kloostermoppen), zijn hier nu al bewezen door de vondsten. Maar hoogstwaarschijnlijk werden hier en elders ook beroepen uitgeoefend als hosties bakken, edelsmeden, kunstsmeedwerk, slaan van munten en rekenen met rekenmunten, timmer- en houtsnijwerk, etsen, kruiden zoeken en medicijnen maken, spinnen en kleding naaien, kaarsen gieten, wijn maken en bier brouwen. En waarschijnlijk zelfs glas in loodramen maken en gebrandschilderd glas. Mogelijk zijn er nog meer beroepen op te noemen.

elmpter aardewerk

Een van de fraaiste artefacten, die bij de boven genoemde beroepen behoren, is wel een gerestaureerd voorraadvat van Elmpter aardewerk, uit de 12e of 13e eeuw, dus uit de periode kort nadat St. Gerlach hier leefde. De scherven van dit vat zijn gevonden tijdens het archeologisch onderzoek voorafgaande aan de restauratie van château St. Gerlach. De restauratie van dit voorraadvat is mede mogelijk gemaakt door de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach. De restauratie heeft plaats gevonden bij restauratieatelier Restaura bij De Vondst in Heerlen, “het kloppend hart van archeologisch Limburg”.
Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de samenwerking van Archeologische vereniging Valkenburg aan de Geul, de vrijwilligers van Heiligdom St. Gerlach, de vrijwilligers van het open restauratieatelier en de heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

Deze tentoonstelling is te bezichtigen van 27 april t/m 12 juni 2022 tijdens de openingsuren ma t/m zaterdag van 10.00-16.30 u en zondag vanaf 10.30 u.
Er is geen entree. Een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van het heiligdom is altijd welkom.

 

Ter gelegenheid van het jaar van huwelijk en gezin

Eerste FIETSBEDEVAART naar HEILIGE FAMILIE-KAPEL Brunssum.

Zaterdag 28 mei 2022 in de Pinksternoveen

Vertrek 09.00 uur kerk Berg en Terblijt, 10.30 uur in Brunssum gezamenlijk rozenkransgebed

In dit jaar van huwelijk en gezin zullen we een paar voet- of fietsbedevaarten maken naar kapellen ter ere van de H. Familie. Dat zijn er niet zoveel: één in Strabeek (!), heel dichtbij dus; één in Brunssum, en één in Thorn, wat verder weg! Nu dus eerst Brunssum!

We nodigen u uit, fiets en bidt mee!

Ieder met zijn eigen intenties. Onze algemene intentie: VOOR VREDE IN DE OEKRAÏNE, VOOR DE GEZINNEN OP DE VLUCHT VOOR OORLOGSGEWELD OF HONGER, VOOR VREDE IN HUWELIJKEN EN GEZINNEN, VOOR MOEDERS EN VADERS IN NOOD, VOOR HET PROJECT VAN VROUW, ECHTGENOOT, MOEDER EN ARTS St. GIANNA BERETTA-MOLLA

U krijgt een HEILIGE FAMILIE-prentje uitgereikt.

Na afloop zullen we iets gebruiken bij DE BLAUWE ZUSTERS in Brunssum, daar in de buurt.

Het is wel makkelijk als u zich aanmeldt bij pastoor 06-28445131.

fietsbedevaart2022

 

De ontmoeting van heiligen

29 maart t/m 24 april

Kerstmarktje 2021
De ikonen van Geert Husstege zijn te gast in Heiligdom St. Gerlach. Het geheel van deze tentoonstelling bestaat uit een 75-tal ikonen van de heiligen uit het Oude en Nieuwe Testament. Naast de ikoon van o.a. Michael, Elia en Gerlachus en een twintigtal Maria-ikonen rond verschillende thema’s, zijn ook zg. ‘feest-ikonen’ te bezichtigen en andere ikonen uit het leven van Christus. Husstege is begin jaren 90 begonnen aan zijn opleiding tot ikonograaf in de Byzantijnse school. Deze vindt haar wortels in de schilderkunst van Perzie en het Midden-Oosten met de zg. Fayoum-portretten. Zijn ikonen kenmerken zich door een uniek kleurenpalet met een bijzondere warme en tedere uitstraling en uitdrukking van de afgebeelde personen. Het schilderproces kenmerkt zich door het werken van donkere naar steeds lichtere kleuren tot het hoogste zg. Goddelijke Licht. De beste natuurlijke materialen uit de Schepping worden door de ikonen terug aan de Schepper aangeboden. Ikonen schilderen en bemediteren is een vorm van gebed en ze bemiddelen in stilte en vaak ongemerkt in ons contact met de Hemelse Werkelijkheid, met Jezus, Maria, de engelen en heiligen. Het woord ikoon betekent in het Grieks ‘beeld en gelijkenis’ en het wordt zo een venster op de Eeuwigheid genoemd. Husstege hoopt zo de christelijke geloofsmysteries in onze tijd opnieuw tot leven te brengen en te getuigen van Gods nabijheid in ons leven en dat van iedereen. Om zo in beeld te brengen waar elke byzantijnse liturgieviering mee afsluit: “Want God is goed en bemint de mens”.

U bent van harte welkom in heiligdom St. Gerlach, Onderststraat 1 te Houthem- St. Gerlach van 29 maart t/m 24 april. De openingstijden zijn: ma. t/m za. van 10.00 tot 16.30 u, zondag vanaf 10.30 u.

Er is geen entree. Een bijdrage voor de instandhouding van het heiligdom wordt zeer gewaardeerd.

Kom je ook naar het Paashazenfeest op Paaszondag 17 april?

paashaas sachaHallo, ik ben paashaas Sacha!


Uitnodiging voor alle kinderen!

Verleden jaar mocht ik jullie niet bezoeken in verband met Corona. Ik voelde me toen heel verdrietig. Deze activiteit vindt in de buitenlucht plaats en gaat onder alle omstandigheden door. De Coronaregels worden gehanteerd: Voldoende afstand houden en handen ontsmetten.

Dit jaar heb ik mijn uiterste best gedaan en een Paashazenfeest bedacht met weer leuke opdrachten voor gezinnen en/of kinderen onder begeleiding. Als jullie de opdrachten (voor groot en klein) uitgevoerd hebben, krijgen jullie bij vele opdrachten een onderdeel van ......?. Alle onderdelen samen vormen de Paasverrassing. Ik verklap natuurlijk niet welke verrassing dat is. Willen jullie het weten? Kom en doe mee!

De dag start om 09.30 uur met de H. Mis in de Gerlachuskerk. Hierbij zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom met ouders/ begeleiders.

Daarna wordt het gezellig. Verzamelen om 10.45 uur, na de H. Mis, op de Norbertinessenhof (bereikbaar via de kerk of het hek van chateau St. Gerlach) om samen naar de fruitwei van chateau St. Gerlach te vertrekken.

Tot slot moet ik aan mijn hulppaashazen nog doorgeven hoeveel kinderen deelnemen. Opgave voor donderdag 14 april 2022 bij Claar Habets, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. of 0615304492.

Tot ziens bij het Paashazenfeest. Paashaas Sacha

paaseieren

Toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria en haar onbevlekt hart (OLV van Fatima)

Houthem-Broekhem-Berg, vrijdag 25 maart

Kerstmarktje 2021


Behalve dat er aanstaande vrijdag, Maria Boodschap, om 9.00 uur een heilige Mis is, zal ook Rusland en Oekraïne – in verbondenheid met paus en bisschop (bisdom) – op lokaal niveau, in Berg-Houthem-Broekhem, worden toegewijd aan het onbevlekt Hart van Maria (OLV van Fatima):

  • 15.00 uur in kerk Berg en Terblijt: kruisweg die eindigt bij beeld van OLV van Fatima met toewijdingsgebed
  • 16.00 uur: bij Fatimakapel aan de doorgaande weg St. Gerlach te Houthem: rozenkransgebed met toewijdingsgebed
  • 17.00 uur: bij Fatimabeeld naast parochiezaal achter de kerk te Broekhem: rozenkransgebed met toewijdingsgebed

Van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten.

Uit liefde voor het kind

In de Kersttijd staat in een tentoonstelling het Kind centraal. De tentoonstelling is een reis door de wereldculturen met traditionele kinderkleding en kinderportretten.

Meer informatie


Octaaf rond de feestdag van St. Gerlach

4-12 januari 2022


Tijdens het octaaf van 4 tot en met 12 januari bezoeken pelgrims het graf van St. Gerlach om hem rond zijn feestdag van 5 januari te herdenken en vereren. Vrijwel dagelijks vinden H. Missen en concerten plaats voor de pelgrims in de parochiekerk in Houthem en wordt het Gerlachusbrood gezegend en uitgedeeld aan de pelgrims. Ook is er voor de pelgrims de dagelijkse verering van de relieken van St. Gerlach en gelegenheid tot biecht.

Octaaf Sint Gerlach
THEMA: “En wat deis doe ?”
Programma onder voorbehoud

Woensdag 5 januari: Opening Octaaf, FEESTDAG ST. GERLACH

10.00 uur:
Pontificale hoogmis; celebrant bisschop Mgr. J.P. Delville, Luik
concelebrant vicaris-generaal Lic. HJ.H. Quaedvlieg, Roermond
Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Houthem-St. Gerlach.

Donderdag 6 januari: Driekoningen

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor P. Tervoort, Cluster Terlinden-Margraten.
Zang: Miriam Erkens / Nicole Commissaris

Vrijdag 7 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor-deken J. Dautzenberg, Maastricht
Zang: koor Meerssen

Zaterdag 8 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor T. van Galen, Meerssen
Zang: Orphée Social Singing; Ensemble Brassband St. Gerlach

Zondag 9 januari:

9.30 uur:
Hoogmis; celebrant rector L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc.
Zang: Dameskoor Cantate, Sittard.
Erewacht: Schutterij St. Martinus, Houthem-St. Gerlach.
12.00 uur:
H. Mis Scouting St. Gerlach (St. Pieter, Maastricht).

Maandag 10 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant Roderick van Attekum, Rolduc
Zang: Inez Frey en Fons Pieters

Dinsdag 11 januari:

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor-deken P. Bronneberg, Gulpen.
Zang: Bart en Bernarda van Kerkvoort.

Woensdag 12 januari: Sluiting Octaaf

10.00 uur:
Hoogmis; celebrant pastoor C. Dieteren, Valkenburg/Oud-Valkenburg/Sibbe/Schin op Geul.
Zang: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Valkenburg.

Dagelijks:

  • Zegening en uitdelen van het Gerlachusbrood.
  • Verering van de relikwie van St. Gerlach.
  • Gelegenheid voor biechtgesprek.


Voor meer activiteiten octaaf en schatkamer zie: www.st-gerlach.nl

Het Vredeslicht 2021 – Verbondenheid

In de parochiekerk in Houthem brandt de zondag voor Kerstmis en tijdens de Kersttijd het Vredeslicht. Iedereen is uitgenodigd om na de H. Mis of tijdens de openingsuren van de parochiekerk in Houthem een eigen vredeskaars te ontsteken aan het Vredelicht en dit mee te nemen naar huis en indien gewenst, voor het raam te plaatsen. Door de op 18 december jl. afgekondigde maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om een eigen vredeskaars aan het Vredeslicht te ontsteken. We nodigen daarom iedereen uit om zelf thuis een kaars aan te steken en de kinderen te vertellen over het Vredeslicht en de belangrijke rol die kinderen daarin spelen.

Het Vredeslicht 2021
Al sinds 1986 wordt het Vredeslicht vanuit de Geboortekerk in Bethlehem naar Oostenrijk gebracht en vanuit Oostenrijk over heel Europa verspreid door de scouting. Dit jaar vond de viering in Salzburg via een live-stream plaats. Er is voor elk land een kaarsje aan het Vredeslicht ontstoken. Het Vredeslicht voor Nederland is naar de grens met Duitsland gebracht. Duitse scouts hebben het Vredeslicht vervolgens overgedragen aan Nederlandse scouts. Enkele Houthemse kinderen hebben het Vredeslicht vervolgens naar onze parochiekerk in Houthem gebracht.
Het Vredeslicht brengt niet vanzelf vrede maar herinnert ons eraan dat wij allen een taak hebben om daaraan bij te dragen. Het Vredeslicht staat dit jaar in het teken van verbondenheid. Juist in dit jaar, is dat een mooi thema voor de parochiekerk en nabije omgeving. Ook als Vrienden van Sint Gerlach hopen wij in 2022 de verbinding op te zoeken en elkaar beter te leren kennen.

Kerstmarktje

Kerstmarktje 2021
Ook dit jaar is er van 1 december t/m 24 december een kerstmarktje bij de Kruisgang van de parochiekerk in Houthem. Er zijn mooie grote en kleine cadeautjes zoals kerstkaarten, leesboekjes, voorleesboeken en kerstfiguren. Het is echter door de op 18 december jl. afgekondigde maatregelen helaas voorlopig niet mogelijk om de kerstmarkt te bezoeken.

Heiligdomsvaart 2018

Op Heiligdomsvaart naar Maastricht

tentoonstelling oktober – november 2021

 omd 2021

Sinds 1349 bezoeken pelgrims elke zeven jaar tijdens de Heiligdomsvaart de relieken van St. Servaas in Maastricht. De pelgrims kwamen in de Middeleeuwen van heinde en verre. De relieken werden vanaf een galerij van de Servaasbasiliek aan de pelgrims getoond, die op het Vrijthof verzameld waren. Het 15e-eeuwse blokboek van St. Servaas laat dat zien. Bij de toning luidden de kerkklokken en bliezen pelgrims op hun hoorns of probeerden ze met een spiegeltje een glimp van de relieken op te vangen.

Ook St. Gelach vertrok om heiligdommen te bezoeken. Hij wilde zo boete doen en antwoord krijgen op levensvragen. Hij belandde in Rome en Jeruzalem. Na zeven jaren boetedoening kreeg hij pauselijke toestemming om zich als kluizenaar in het heuvelland te vestigen. Na zijn terugkeer in het heuvelland ging hij dagelijks op heiligdomsvaart naar Aken of Maastricht om er Maria (Aken) en St. Servaas (Maastricht) te eren. Hij was daarmee de eerste bij naam bekende pelgrim die op heiligdomsvaart naar Maastricht en Aken ging.

Nog steeds bezoeken mensen graven van heiligen, zoals in Houthem (St. Gerlach) en Maastricht (St. Servaas) of bijzondere relieken (Aken), om boete te doen, troost te vinden, een antwoord te krijgen op levensvragen, een opening naar de hemel te zoeken en/of om God te danken voor al het goede in het leven en daarna. Deze tentoonstelling gaat over de Middeleeuwse en hedendaagse heiligdomsvaart van Maastricht. Te zien zijn o.a. foto's van de laatste Heiligdomsvaart (2018) en de Noodkist en afbeeldingen op doek van het blokboek van St. Servaas. Dat blokboek is in de 15e eeuw gemaakt. Daarop is het leven van St. Servaas en de Heiligdomsvaart in de Middeleeuwen te zien. Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling.

Deze tentoonstelling kunt u gratis bezoeken elke dag van 10.00 tot 16.00 u (‘s-zondags vanaf 10.30 u) van 30 september t/m 29 november 2021. Het adres is Onderstestraat 1 te Houthem. Een vrijwillige bijdrage voor het in stand houden van het heiligdom St. Gerlach wordt zeer gewaardeerd.

18-26 september 2021
Week van de Vrede
Houthem-St. Gerlach

 omd 2021

Vredeswake gedurende de hele week van de vrede: in de kerk van Houthem Sint Gerlach dagelijks van 10 tot 16.30 uur . Hier kunt u een vredeswens schrijven op een houten hartje en deze wens ophangen aan de vredesboom die in de kerk staat.

Zaterdag 18 september 16.00 uur : Bloemetje leggen bij steen gevallen soldaat op de Curfsweg Houthem om 16.00 uur op de plek waar 8 juli 1941 een Handley Page vliegtuig neerstortte en 3 Britse piloten het leven lieten.

Lezing Edith Stein en lotgenoten

Door Mgr. P. Hamans,
4 september 2021, 14-16 uur, De Holle Eik,
Baron de Selysstraat 4, Houthem


Op 4 september 2021 houdt mgr. P. Hamans ter gelegenheid van de tentoonstelling "Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II (1933-1945)" de jaarlijkse Gerlachuslezing in De Holle Eik te Houthem. De lezing heeft als onderwerp Edith Stein en lotgenoten. De lezing begint om 14 uur en eindigt om 16 uur. Mgr Hamans zal de deportatie van de katholieke joden in augustus 1942 behandelen, waaronder Edith Stein, die in het Karmelitessenklooster in Echt werd opgepakt, en Aloysia Löwenfels, die uit klooster van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus in Geleen werd afgevoerd. Na afloop kan worden aangesloten bij een rondleiding met gids door de tentoonstelling.

Edith Stein

Katholieken in de bisdommen
Aken en Roermond in WO 2

(1933-1945)

De tentoonstelling "Katholieken in de bisdommen Aken en Roermond in WO II (1933-1945)" die tot en met 4 september 2021 te zien is in het Heiligdom St. Gerlach (Onderstestraat 1, Houthem) gaat over keuzes die katholieken maakten in de Tweede Wereldoorlog (en de periode daarvoor). Ze werden tussen 1931 en 1945 geconfronteerd met een agressief en veelbelovend nationaalsocialisme dat een Nieuwe Mens wilde scheppen op basis van een nieuw heidendom en een veredeld Germaans ras. De katholieke kerk moest daarvoor wijken. Bleven de katholieken trouw aan hun bisschop en aan Christus? Bleven ze trouw aan de katholieke organisaties of lieten ze zich verleiden door de NSB en de NSDAP, die de nieuwe leer in Nederland en Duitsland verkondigden? Hielpen ze de vervolgden en slachtoffers van de nationaalsocialisten, waren ze onverschillig en keken ze weg of werden ze zelf daders? Portretten van pastoors, kapelaans, politici, soldaten en burgers geven in deze tentoonstelling en een bijbehorend boek antwoorden op deze vragen.

Katholieken in de bisdommen

 

Rondleiding in de St.Gerlachus kerk te Houthem.

11 en 12 september Open monumentendag 2021

 omd 2021

In het kort
U ziet een korte introductiefilm u bezoekt de kerk, de schatkamer en de stiltekapel de wisselexpositie is toegankelijk

Tijd(en)
za 11 sep. 10.00 uur -16.30 uur
zo 12 sep. 10.30 uur - 16.30 uur

Aanmelden niet nodig
Voor kinderen is er een boekje beschikbaar voor een rondtocht door de kerk op zoek naar Gerlachus.
Verder ontvangt elke bezoeker een speurtocht: Heilige huisjes en kruisjes. Deze tocht voert u langs vele kapelletjes en kruisjes in Houthem.

Reserveren niet nodig. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage is welkom.


Website:
https://www.openmonumentendag.nl/

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021

PELGRIMAGE NAAR ST. SERVAAS
“In de voetsporen van Sint Gerlach”
naar het graf van Sint Servaas

Zaterdag 28 augustus 2021 vindt de jaarlijkse pelgrimage naar St. Servaas plaats vanaf het graf van St. Gerlach in Houthem naar het graf van St. Servaas in de Servaasbasiliek in Maastricht. De voetpelgrimage begint om 06.30 uur in de Gerlachuskerk in Houthem. De Vrienden van St. Gerlach wandelen mee over deze pelgrimsroute, die St. Gerlach in de 12e eeuw dagelijks liep.

graf Sint Gerlach


De pelgrimstocht duurt ongeveer 2,5 uur. Bezoek bij de “Sterre-der Zee” ca. 08.30 uur. Pelgrimsmis in de Servaasbasiliek te Maastricht om 09.00 uur. Bezoek aan het graf van Sint Servaas in de crypte.
Info: W. Coenjaerts, tel. 043 – 6042336,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.