Project 1: Op zoek naar St. Gerlach

De Vrienden van St. Gerlach zijn op zoek naar een student die een scriptie wil schrijven over St. Gerlach en die in dat kader onderzoek wil doen naar aspecten uit het leven van St. Gerlach als ridder, pelgrim, kluizenaar en/of heilige van het vee.

Om onderzoek in buitenlandse archieven mogelijk te maken streven de vrienden naar een sponsoring voor de student voor een bedrag van EUR 1.000 als tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten. De resultaten van het onderzoek worden als presentatie op deze website opgenomen.

project1