Project 3: Een duurzame veehouderij

Het zand onder het graf van St. Gerlach beschermt al eeuwen vee tegen besmettelijke ziekten. In menige stal in het heuvelland hangt om die reden een zakje van dit zand.

De tegenwoordige veehouders hebben niet alleen met veeziektes te maken, maar worstelen ook met vragen over hun bedrijfsvoering en toekomst in tijden waarin steeds strengere eisen worden gesteld met het oog op biodiversiteit, bodemverontreiniging, emissies en dierenwelzijn. Ook zijn er jonge veehouders die zich laten inspireren door de mogelijkheden van een circulaire landbouw en door het gemengde boerenbedrijf zoals dat lange tijd typisch was voor het heuvelland. In dit project willen we belanghebbenden aan het woord laten om hun antwoorden te geven op de vragen die spelen. Niet alleen jonge veehouders willen we het woord geven, maar ook oudere generaties en andere stakeholders, zoals directieleden van landbouwcoöperaties en belangenorganisaties. We willen onderzoeken of een integrale benadering van de problematiek van het behoud van de schepping en de toekomst van de veehouderij vanuit de encycliek Laudato Si oplossingen kan bieden.

geest van sint gerlach