Project 2: Een kruisweg voor St. Gerlach

De parochie St. Gerlach is eigenaar van een aan de refugio grenzend terrein dat onderdeel is van het park van Chateau St. Gerlach. De Vrienden van St. Gerlach willen graag op dit terrein in samenwerking met en ten behoeve van de parochie een kruisweg realiseren.

Een kruisweg is een serie van veertien staties (opnames), die de lijdensweg van Christus in beeld brengen. De kruisweg wordt gebruikt om met name met Pasen (Goede Vrijdag) stil te staan bij wat Christus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde. Bij elke statie past een persoonlijke overdenking van de betekenis van het lijden en de opstanding van Christus. Zie voor enkele voorbeelden van kruiswegen de website www.kruiswegstaties.nl. Eén van die voorbeelden is hieronder afgedrukt. In elke katholieke kerk is er een kruisweg te vinden. Zo zijn er de kruiswegen van Sjef Hutschemakers in de kerken van St. Pieter Beneden en Banholt. Sommige kerken kennen een kruiswegpark of een kruisweg die door een dorp of stad voert. Voor de parochie van St. Gerlach willen we met dit project een klein kruiswegpark realiseren voor Pasen 2023.

Een vervolgproject zou de ommuring van het terrein kunnen zijn en de bouw van een Middeleeuwse kluis, waarin gasten enkele dagen kunnen verblijven en kennis kunnen maken met het leven van een kluizenaar. Voor de aanschaf van de kruisweg hopen we EUR 1.200 bijeen te brengen. Voor de kluis zal werving pas starten wanneer plannen daarvoor gereed zijn.

statie1

statie2