De parochie St. Gerlach is eigenaar van een aan de refugio grenzend terrein dat onderdeel is van het park van Chateau St. Gerlach. De Vrienden van St. Gerlach willen graag op dit terrein in samenwerking met en ten behoeve van de parochie een kruiswegpark realiseren. Een kruisweg is een serie van veertien staties (opnames), die de lijdensweg van Christus in beeld brengen. De kruisweg wordt gebruikt om met name met Pasen (Goede Vrijdag) stil te staan bij wat Christus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde. Bij elke statie past een persoonlijke overdenking van de betekenis van het lijden en de opstanding van Christus. In elke katholieke kerk is er een kruisweg te vinden. Zo zijn er de kruiswegen van Sjef Hutschemakers in de kerken van St. Pieter Beneden en Banholt. Sommige kerken kennen een kruiswegpark of een kruisweg die door een dorp of stad voert. Voor de parochie van St. Gerlach willen we met dit project een klein kruiswegpark realiseren voor Pasen 2023. De kruisweg die in het park door Vrienden van St. Gerlach in juni 2024 is opgehangen is in opdracht van de Vrienden gemaakt door John Willems en John Lambrechts naar het voorbeeld van de kruisweg van Leo Dortants in Vijverdal.

 

Meer Informatie